Svěrákův diktát

01.09.2011 11:01

Právě jsme dorazil... do vápencového území ...eského ...rasu, kde je konečný cíl naší cesty, ves...oněprusy. Nedaleko se tyčí kopec Kob...la, zatímco nám se zalíbilo návrší ...latý ...ůň. A v jeho hloub... se ukrývá nejro...áhlejší jesky...í komplex v Čechách, ...oněpruské ...eskyně. Když byl...v roce 1950 ob...veny, našl... se tu četné zkame...ělé kosti pravěkých zvířat. K těm největším patřil... tygři šavlozub... i jesky...í medvědi, ale mezi nejvzácnější ob...vy patřil... koster...í pozůstatky sob... a tuří. Velké překvapení poskytl novější nález ...rezivělých plechových plátů a nářadí na místě, které se dnes naz...vá ...incovna. Tady v druhé polovině 15. století neznám... penězokaz...razil... falešné husitské haléře se znakem ...eského lva.

 

 

Právě jsme dorazili do vápencového území Českého krasu, kde je konečný cíl naší cesty, vesKoněprusy. Nedaleko se tyčí kopec Kobyla, zatímco nám se zalíbilo návrší Zlatý kůň. A v jeho hloubi se ukrývá nejrozsáhlejší jeskynní komplex v Čechách, Koněpruské jeskyně. Když byly v roce 1950 objeveny, našly se tu četné zkamenělé kosti pravěkých zvířat. K těm největším patřili tygři šavlozubí i jeskynní medvědi, ale mezi nejvzácnější objevy patřily kosterní pozůstatky sobí a tuří. Velké překvapení poskytl novější nález zrezivělých plechových plátů a nářadí na místě, které se dnes nazývá Mincovna. Tady v druhé polovině 15. století neznámí penězokazi razili falešné husitské haléře se znakem českého lva.

Zpět