Tematický plán pro předmět: Český jazyk – literární výchova 7

28.09.2011 22:03

 

Základní škola a Mateřská škola, Kolín, Kutnohorská 179

 

Tematický plán pro předmět: Český jazyk – literární výchova

 

třída: VII.A školní rok: 2009/2010 zpracovala: Mgr. Marie Beranová

 

 

měsíc

týden

Probíraná látka – téma

Učebnice: Č 1 = Čítanka pro 7. ročník zvláštní školy – Parta, 1997.

Č 2 = Čítanka pro 7. ročník zvláštní školy - SPN , n. p., Praha 1984

Č 3 = Čítanka pro 7.–9. ročník ZvŠ - Parta, Praha 1995

Průřezová témata + mezipředmětové vztahy

září

1. – 4.

Úvod do učiva 7. ročníku

 

Č¹str. 5 – 7 Poezie J. V. Sládek; J. Žáček

Poezie - lyrik, epika Č2-str. 196 Fr. Branislav: Brambory

Č2-str. 187 Fr. Branislav: Země dává pole

 

 

Č¹str. 8 – 10 Deník (diagnostika čtenářských dovedností a čtení s porozuměním)

Č3 str.13-17 K. Poláček: A bylo nás teda pět Tiché čtení, práce s textem

 

 

Č¹str. 11 – 14 Už nejsem nejlepší (tiché čtení; přímá řeč)

Č2 str. 242-245 K. PoláčekCirkus přijel (Bylo nás pět)

 

Č¹str. 15 – 18 Víte, co je počít

A. Jirásek- život a dílo,ukázky knih - opakování

Č2-str. 31- O Daliborovi z Kozojed (Staré pověsti české)

 

 

 

-literární žánry

 

 

 

Dračí den

 

-nácvik uvědomělého tichého čtení

- čtení s porozuměním

-charakteristika postav

 

 

- hlavní myšlenka příběhu

 

 

- Informatika, encyklopedie, naučné knihy pro děti a mládež

říjen

1. – 4.

Č¹str. 19 – 21Princ s černýma nohama Knihy o zvířatech, chovatelství.

A. JirásekČ2-str.286-288 -O Žižkovi (pověst) (Staré pověsti české)

 

Č¹ str. 22 – 23 Podzim - poezie

V. Nezval: Pastýřova píseň - přednes básně, modulace hlasu

J. Faltus: Podzim klepe na dveře, Deštivý den

A JirásekČ2-str. 101- Hastrmani u mlýna (Lucerna-divadelní hra)

 

Č¹str. 24 – 25 Schovávají se Tiché čtení, práce s textem – podstatné informace

E. Štorch – život a dílo-motivace a úvod, ukázky knih

Ilustrace Z. Buriana

 

E. Štorch - soustředěný poslech, reprodukce: Lovci mamutů

 

B. Říha – život a dílo- pakování, ukázky knih

Č3. r. Nová škola-str. 86 Dětská encyklopedie Hokej

Č3. r. Nová škola -str. 45 Vrabec, Kos (Velká obrázková knížka-Říha, Lukešová

naučná literatura

 

-práce s textem, hlavní

myšlenky

 

-přednes poezie

-nácvik čtení vět s přirozenou intonací a přízvukem

 

- tiché čtení

 

- charakteristika děje a jednajících postav příběhu

 

- odpovědi dle textu

- práce s textem

-soustředěný poslech a reprodukce

 

Den zvířat, Den stromů

listopad

1. - 4.

E. Štorch – opakování; tiché čtení, reprodukce textu:

Lovci mamutů, Minehava

B. Říha – Indiánská romance Č2-str. 90 – 94 čtení s porozuměním, odpovědi na otázky

 

V.Čtvrtek – život a dílo-opakování,ukázky knih

Poezie: lyrika, epika Č 3 str. 27 J. Skácel: Uspávanka s Popelčiným oříškem

 

V. Čtvrtek – práce s dětskými knihami

Č¹ str. 26 – 28 V. Čtvrtek: Jak odešla spát do jara Pohádka

 

Č¹ str. 29 Mikuláš Poezie – říkadlo /leporela pro malé děti

Č²str. 111 Vánoční stromek

K. J. Erben – život a dílo- opakování, ukázky knih

Č2-str. 100 Vodník

-reprodukce čteného textu podle

jednoduché osnovy

-vyjádření hlavní myšlenky

 

 

-práce s textem

 

-literární druhy

 

 

 

 

 

 

- charakteristika postav, děje v poezii

 

Mezinárodní den tolerance

EV - Les

prosinec

1. – 3.

K. J. Erben – Kytice, pohádky práce s textem poezie x próza

Č²str. 112 – 115 Není toho štěstí moc najednou? (Štědrý den) – charakteristika

prostředí, nálada

 

Č¹ str. 30 K. J. Erben: Hoj, ty Štědrý večere

F.Hrubín - život a dílo - opakování, ukázky knih – Špalíček veršů a pohádek

Č2-str.277-Máj

 

Č¹ str. 31 – 33 Kožíšek na jednu zimu

F. Hrubín: Dvakrát sedm pohádek

-přednes poezie

 

-vyjádření hlavní myšlenky

-charakteristika prostředí, nálada

- přednes básně

 

Mikuláš, Vánoce

 

EV – Rodina je základ

- orientace v ději

- přednes básně

leden

1.- 4.

Č¹ str. 34 I. A. Krylov: Vrána a liška Bajka- přednes básně

Č¹ str. 42 L. N. Tolstoj: Pes a zloděj Bajka

E.Petiška – život a dílo-motivace a úvod, ukázky knih

 

Č¹ str. 35 – 37 J. Brukner: O vráně, lišce a sýru Bajka, dramatizace

E. Petiška – Staré řecké báje a pověsti Práce s texty, porozumění

 

Č¹ str. 39 – 41 V. Čtvrtek: Bačkorky, výš! Dramatizace

E. Petiška – Staré řecké báje a pověst ( Daidalos a Ikaros)

 

Č¹ str. 43-44 E. Petiška: Založení Prahy Čtení o hradech

J. Lada – život a dílo-opakování, ukázky knih Č. Nová škola 3. r.-str. 93 Vzpomínky

z dětství

- poučení v bajkách

 

 

-přednes básně

 

-orientace v ději,členění děje na části

-správný přednes

 

-porozumění textu, popis děje a situace dle četby

Den sněhuláků

EV – Krajina v zimě

 

Vv -vyjádření vlastní kresbou

 

- výklad přiměřeného textu

únor

 

1.- 3.

Č¹ str. 45 O Svatoplukovi Pověst

J. Lada – Kocour Mikeš

 

Č¹ str. str. 46 – 48 Horymírův skok Pověst

J. Lada – Bubáci a hastrmani

 

Č¹ str. 49-50 Honza a vrba Pohádka - rozuzlení děje

S. Rudolf – život a dílo-motivace a úvod, ukázky knih

-práce s knihou, s textem

 

 

Svatý Valentýn

Mezinárodní den mateřského jazyka

EV – Zdraví a nemoc

 

-vyjádření hlavní myšlenky

březen

 

1. – 4.

Č¹ str. 54-55 J. Brukner: Jak roste tráva Hmyz v literatuře

S. Rudolf – Č2-str. 138 Metráček

 

Č¹ str. 56-59 Kuchaři (Velké trápení) Charakteristika děje a jednajících postav příběhu

S. Rudolf – opakování , výběr z jeho díla

 

Č¹ str. 60-63 J. Kahoun: Největší nemoc

B. Němcová – život a dílo- opakování, ukázky knih román x povídka

Č5. r. Nová škola – str. 180 text s obrázky

 

B. Němcová – Č2 str. 60 až 65 Na návštěvě (Babička)

B. Němcová: Č5. r. Nová škola-str.182,183 – Předvečer svatojánský (Babička)

-přednes

-charakteristika děje a postav

 

 

-vyjádření hlavní myšlenky

 

Světový den vody

 

-literární druhy

 

 

-ilustrace knihy Babička

 

 

-přímá řeč

duben

 

1. – 4.

J. Seifert - život a dílo-motivace a úvod, ukázky knih

Č5r. Nová škola-str.64 – o něm, (Chlapec a hvězdy)-Rozhovor

Č2-str.68 – Vlajka republiky

 

Č2-str. 43 či 127 (Mahulena, krásná panna) – próza: Slovenské pohádky a pověsti B.

Němcové vypravuje J. Seifert

 

J. Seifert – Č1-str. 53 (Maminka) První dopis mamince – poezie

Č¹ str. 51 – 53 J. Žáček: Hledám tátu

F. Hrubín: Matka jabloň - přednes básně

J. Seifert: První dopis mamince

 

K.Čapek, J.Čapek – život a dílo- opakování , ukázky tvorby, Ilustrace bratří Čapků

Č1-str. 64 Dášenka, čili život štěněte

K. Čapek - o něm Č5. r. Nová škola - str.146 Jak se zakládají zahrádky

 

K.Čapek – Č2-str. 188 Zahradníkův rok: Semínka

K.Čapek – Č2 str. 289 Povídky z druhé kapsy: Jehla

 

-lyrika a epika

 

 

 

-vyjádření hlavní myšlenky

 

 

-přednes

 

 

Velikonoce

EV – Den Země

 

-soustředěný poslech a reprodukce

 

 

 

-hlavní poznatky z textu

 

- čtení s porozuměním

 

květen

 

1. – 4.

J. V. Sládek - život a dílo-motivace a úvod, ukázky knih (Skřivánčí písně)

 

J. V. SládekČ3. r. Nová škola str.160-Lesní studánka

 

J. V. Sládek – Verše pro děti (Zlatý máj, Zvonky a zvony)

Č1 str. 90 – 95 A. Lindgrenová – Pipi se nastěhuje do vily Vilekuly…

 

J. Foglar - život a dílo-motivace a úvod, ukázky knih,

Č5. r. Nová škola str.125: O něm

Č1 str. 70 – 76 E. Horelová: Dingové ilustrace: A. Born, literatura pro mládež

 

J. Foglar – Č1-str. 77-82 Noční cesta k .. (Hoši od Bobří řeky)

Č5. r. Nová škola -str.124 Na cestu ke knižnímu vydání Rychlých šípů

-přednes

-porozumění verši

 

 

 

 

-charakteristika postav a děje

 

Mezinárodní den rodiny, Den matek,

Den květů, Den bez tabáku

EV – Naše krajina

 

-poslech a reprodukce textu

 

 

 

červen

únor

1.- 4.

J. Foglar Č5. r. Nová škola -str. 126: Získání vlajky Rychlých šípů

Č5. r. Nová škola -str. 127: Ve Svatojakubské věži (Záhada hlavolamu)

 

Ilustrátoři dětských knížek

 

Doplňková četba

 

Opakování – autor, život, dílo

-prokázání klíčových kompetencí

 

 

MDD

Výlety

 

- práce s textem - charakteristika děje a jednajících postav příběhu - výklad přiměřeného textu

- hlavní myšlenka - soustředěný poslech, reprodukce přečteného, recitace - poslech a reprodukce

- dramatizace - čtenářský zážitek vyjádřený vlastní kresbou - literární druhy a žánry

- poezie - próza - divadelní hra

- literatura pro děti a mládež - významní autoři české literatury (opakovat + noví)

 

 

Zpět