Test podst. + přídavná jména

12.10.2011 11:38

Musel se do dalekohledu dívat (obě, oči).  Postavil to (vlastní ruce).  Vytahám tě za obě (ucho). Vezmi hrnec za obě (ucho). Jeřáby se nad stavbou točily a točil-, až vypadal-, jakože nám mávají (svoje ramena). Protlačil se tam (svoje široké ramena). Pod (nohy) stolu lezlo dítě a pletlo přitom (7.p. svoje krátké nohy). (Řídké, 2) těsto. Karpaty jsou (mladé, 2, vysoké,2) než Česká vysočina. Český les je (nízký, 2, úzký, 2). (Známým, 3) příkladem je sport. Půjčím knihu Milanov-. Petrov- knihy mě pobavil-. Přišl- dědečkov- přátelé. Všichni (vesnický) obyvatelé ji měl- rádi. Velryb- jaz-k váží až 400 k-logramů. Babička nikdy nezavřela dveře ani před c-z-m- l-dm-.

 

 

Musel se do dalekohledu dívat oběma očima.  Postavil to vlastníma rukama.  Vytahám tě za obě uši. Vezmi hrnec za obě ucha. Jeřáby se nad stavbou točily a točil-, až vypadaly, jakože nám mávají svými rameny. Protlačil se tam svými širokými rameny. Pod nohami stolu lezlo dítě a pletlo přitom svýma krátkýma nohama. Řidší  těsto. Karpaty jsou mladší, vyšší než Česká vysočina. Český les je nižší, užší. Nejznámějším příkladem je sport. Půjčím knihu Milanovi. Petrovy knihy mě pobavily. Přišli dědečkovi přátelé. Všichni vesničtí obyvatelé ji měli rádi. Velrybí jazyk váží až 400 kilogramů. Babička nikdy nezavřela dveře ani před cizími lidmi.

 

 

 

v jakou hlásku se při stupňování příd. jmen mění k?

jaký je vzor podst. jm. ucho

jaký je vzor podst. jm. noha a ruka?

 

 

Zpět