Test

01.09.2011 10:40

 

1. Která z těchto vět je napsána bez chyb:
A)
B)
C)
D
2. Ve které variantě jsou správně utvořena příčestí minulá:
A)
B)
C)
D)
3. Ve které z možností je správně doplněna čárka v souvětí:
A)
C)
D)
4. V kterém případě jsou napsána velká písmena správně:
A)
B)
C)
D)
5. Která řada slov má správně doplněné ě/je:
A)
B)
C)
D)
6. Kterým slovním druhem je vyjádřen podmět ve větě:

Kromě je předložka.

A)
B)
C)
D)
7. Od jakého vyjmenovaného slova je odvozeno slovo zlozvyk:
A)
B)
C)
D)
8. Větnému vzorci "Přestože V1, V2, když V3" odpovídá věta:
A)
B)
C)
D)
9. Ve větě "Tlouklo mu srdce úzkostí" je přísudkem:
A)
B)
C)
D)
10. Ve které z variant jsou správně určeny mluvnické kategorie přídavného jména východní ze spojení na východní straně:
A)
B)
C)
D)
11. Jak říkáme podstatným jménům, která mají na začátku velké písmeno:
A)
B)
C)
D)
12. Podle jakého vzoru se skloňuje jméno úzkost:
A)
B)
C)
D)
13. Který z těchto tvarů je podle zadání (1. os., č. j., zp. podmiň. min.) vytvořen od slovesa tlouci správně:
A)
B)
C)
D)
14. Vyberte správně utvořený 5. pád od slov poslanec a soudce:
A)
B)
C)[ 1.00 b. ]
D)
15. Kořen slova obdarovávat je:
A)
B)
C)
D)
16. Vyberte variantu, kde jsou uvedena pouze slova s dvojhláskou ou:
A)
B)
C)
D)
17. Vyberte správně konec přísloví Dvakrát měř, …:
A)
B)
C)
D)
18. Synonymum ke slovu zima je:
A)
B)
C)
D)
19. Vyber ke slovu smích slovo opačného významu:
A)
B)
C)
D)
20. Co udělal člověk, který vzal nohy na ramena:
A)
B)
C)
D)
21. Když řekneme, že někde byla hlava na hlavě, znamená to:
A)
B)
C)
D)
22. Ke slovům stůl, židle, knihovna je slovo nadřazené:
A)
B)
C)
D)
23. Sedí jako na trní znamená, že je:
A)
B)
C)
D)
24. Vyberte, v které variantě bylo z věty "V tašce nesl sešit z gramatiky" vybráno slovo jednoznačné:
A)
B)
C)
D)
25. Ve které z možností jsou přídavná jména seřazena správně podle rostoucí míry teploty:
A)
B)
C)
D)
26. K jakému slohovému útvaru patří následující ukázka:

Milá maminko, celé prázdniny jsem se učil na reparát z chemie. Doufám, že mou snahu oceníš nejenom ty, ale i učitelé. Zdraví tvůj syn Dalibor

A)
B)
C)
D)
27. Monolog je:
A)
B)
C)
D)
28. Jak se nazývá stylistický útvar, který nám radí, jak máme např. uvařit polévku:
A)
B)
C)
D)
29. O jaký slohový útvar informačního stylu se jedná v tomto textu:

Daruji kotě, barva černobílá. Zn.: Do dobrých rukou.

A)
B)
C)
D)
30. Uměleckému popisu také říkáme:
A)
B)
C)
D)
 

 

Zpět