Test

01.01.2012 13:12

 

Odpovězte na všechny otázky, jinak nelze formulář odeslat.
Tipováním lze dosáhnout v nejlepším případě známky 4.

Odesílací tlačítko (Submit) může být skryté mimo rámeček. Najeďte do rámečku a sjeďte níže kolečkem myši.

Potvrzení o odeslání se zobrazí nahoře mimo monitor.

Zpět