Testik

12.04.2012 21:56

https://zpravy.idnes.cz/Soutez_test.aspx?id=114

 

 

Jméno:                                                     Datum:

 

1. Vyberte souvětí, v němž jsou správně doplněny čárky:

a) Ještě předtím než se z pohádky stal literární žánr se pohádka objevila v ústní a lidové podobě.

b) Ještě předtím, než se z pohádky stal literární žánr se pohádka objevila v ústní a lidové podobě.

c) Ještě předtím, než se z pohádky stal literární žánr, se pohádka objevila v ústní a lidové podobě.

 

2. Ve které variantě se nachází sloveso v trpném rodě:

a) Pohádky se vyprávěly vždy ve všech zemích a v každé době.

b) Pohádky budou vyprávět vždy ve všech zemích a v každé době.

c) Pohádky lidé vyprávěli vždy ve všech zemích a v každé době.

d) Pohádky budou lidé vyprávět ve všech zemích a v každé době.

 

3. Vyberte případ, kde jsou správně zvoleny koncovky:

a) Jde o lidové vyprávění, která si lidé předávali ústně z generace na generaci.

b) Jde o lidová vyprávění, které si lidé předávaly ústně z generace na generaci.

c) Jde o lidová vyprávění, která si lidé předávali ústně z generace na generaci

d) Jde o lidové vyprávění, které si lidé předávaly ústně z generace na generaci.

 

4. Z kolika vět se skládá následující souvětí:

Chci neobyčejný příběh, v němž budou vystupovat nadpřirozené bytosti nebo obyčejní lidé, příběh, který vyvolá snění, příběh s postavami a zápletkami, které dítě nadchnou.

a) ze čtyř

b) z pěti

c) ze šesti

d) ze sedmi

 

8. Vyber variantu, kde jsou slovesa pouze vidu dokonavého:

a) dopátrala, probral, nakoupili, obrátil

b) probral, nakoupili, ležela, napsat

c) dopátrala, probral, maskuje, psát

d) vede, dopátrala, probral, nakoupili

 

9. Správné tvary 7. p. mn. čísla jsou:

a) oběma rukami, dětskýma očima, zlomenými kostmi

b) obouma rukama, dětskýma očima, zlomenými kostmi

c) oběma rukama, dětskýma očima, zlomenými kostmi

d) oběma rukama, dětskými očmi, zlomenými kostmi

 

10. Vyberte správně určené druhy zájmen někdo, onen, nás:

a) záporné, osobní, osobní

b) neurčité, ukazovací, osobní

c) neurčité, osobní, osobní

d) záporné, ukazovací, přivlastňovací

 

11. Správně utvořený 2. stupeň příd. jmen bílý, tenký, úzký, dobrý je:

a) bělejší, tenší, užší, lepčí

b) bělejší, tenčí, ušší, lepší

c) bělejší, tenčí, užší, lepší

d) bělší, tenší, užší, lepčejší

 

12. Určité druhy číslovek od číslovky tři jsou:

a) tři, troje, trojmo, třetí

b) tři, třetí, třikrát, několikero

c) tři, troje, potřetí, třináctkrát

d) tři, troje, třetí, třikrát

 

13. Která z těchto slov nejsou mnohoznačná fejeton, oko, text, list:

a) fejeton, text

b) fejeton, text, list

c) text, list

d) fejeton, oko, text, list

 

17. V kterém bodě je uvedena věta dvojčlenná:

a) Bylo mi zima.

b) Nastala zima.

c) Mrazilo mě.

d) Pomalu celý den už sněží.

 

18. V kterém případě je slovo les předmětem:

a) V lese začalo pršet.

b) Našel jsem ji na kraji lesa.

c) Za horou se objevil les.

d) Už z dálky ten les poznal.

 

22. Vyberte vlastnost, kterou vystihuje rčení Pro pětník by si nechal vrtat koleno:

a) štědrost          b) lenost

c) nešikovnost   d) lakota

 

27. Personifikaci jinak vyjadřujeme slovem:

a) epika   b) strofa  c) přísloví   d) zosobnění

Zpět