Testy Arcs

27.11.2011 02:33

 

Výsledek testu - automatické textové vyhodnocení
michal ;  let
ARC-S 2002
komplexy osobnosti
 
 <- otevřete filtr a znovu v něm nalistujte poslední položku "neprázdné",
Totožné .  tím jej zakutalizujete
Hodnota druhé pohlaví je pro Vás téměř totožná s aspektem/y: Radost
Velmi blízké .
Hodnota ďábel je pro Vás blízká s aspektem/y: Otec
Hodnota já je pro Vás blízká s aspektem/y: Radost
Hodnota partner je pro Vás blízká s aspektem/y: Radost
Hodnota peníze je pro Vás blízká s aspektem/y: Radost
Hodnota sourozenec 3 je pro Vás blízká s aspektem/y: Radost
Spojené .
Hodnota člověk je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota dětství je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota dobro je pro Vás spojená s aspektem/y: Otec
Hodnota já je pro Vás spojená s aspektem/y: Otec
Hodnota manželství je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota nemoc je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek
Hodnota nenávist je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota partner je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň
Hodnota politika je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota přátelství je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň
Hodnota sex je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Bůh
Hodnota smutek je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota sourozenec 2 je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota sourozenec 3 je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň, Otec
Hodnota učitel je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota vina je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek
Hodnota zdraví je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň
Hodnota zlo je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Vášeň, Otec
Opačné .
Hodnota cestování je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek, Vina
Hodnota dětství je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Matka
Hodnota krása je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek, Vina
Hodnota manželství je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota nenávist je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina, Bůh
Hodnota peníze je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Matka
Hodnota politika je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Rados
Hodnota sex je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Matka
Hodnota učitel je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Celkové ladění .
Celkové ladění Vaší osobnosti je pozitivní
Výrazně pozitivně jste v testu hodnotil/a: 24 body.
Výrazně negativně jste v v testu hodnotil/a: 3 body.
 
28.11.2011 16:32
copyright Marek Páral, 2002
marek.paral@centrum.cz
 
 
 
Výsledek testu - automatické textové vyhodnocení
vendu ;  let
ARC-S 2002
komplexy osobnosti
 
 <- otevřete filtr a znovu v něm nalistujte poslední položku "neprázdné",
Totožné .  tím jej zakutalizujete
Hodnota partner je pro Vás téměř totožná s aspektem/y: Otec
Hodnota peníze je pro Vás téměř totožná s aspektem/y: Otec
Hodnota přátelství je pro Vás téměř totožná s aspektem/y: Matka
Velmi blízké .
Hodnota rodina je pro Vás blízká s aspektem/y: Matka, Otec
Hodnota stáří je pro Vás blízká s aspektem/y: Matka
Hodnota učitel je pro Vás blízká s aspektem/y: Matka
Hodnota zdraví je pro Vás blízká s aspektem/y: Vina
Spojené .
Hodnota ďábel je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina, Otec
Hodnota já je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh
Hodnota manželství je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota matka je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Otec
Hodnota otec je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota partner je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota peníze je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota politika je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota přátelství je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Otec
Hodnota radost je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota rodina je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota smrt je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota smutek je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota sourozenec 1 je pro Vás spojená s aspektem/y: Otec
Hodnota sourozenec 2 je pro Vás spojená s aspektem/y: Otec
Hodnota sourozenec 3 je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota stáří je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek, Vina, Otec
Hodnota škola je pro Vás spojená s aspektem/y: Otec
Hodnota učitel je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Vášeň
Hodnota vina je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek
Hodnota zlo je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota zlost je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Opačné .
Hodnota cestování je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek
Hodnota děti je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota dětství je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota dobro je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota druhé pohlaví je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vášeň
Hodnota krása je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Matka
Hodnota nenávist je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Rados
Hodnota smrt je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Rados
Hodnota umění je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Celkové ladění .
Celkové ladění Vaší osobnosti ovlivňují negativní aspekty smutku a viny.
Výrazně pozitivně jste v testu hodnotil/a: 5 body.
Výrazně negativně jste v v testu hodnotil/a: 12 body.
 
28.11.2011 17:02
copyright Marek Páral, 2002
marek.paral@centrum.cz
 

		
 
Renata
 
Výsledek testu - automatické textové vyhodnocení
 
ARC-S 2002
komplexy osobnosti
 
 <- otevřete filtr a znovu v něm nalistujte poslední položku "neprázdné",
Totožné .  tím jej zakutalizujete
Velmi blízké .
Hodnota manželství je pro Vás blízká s aspektem/y: Radost
Hodnota matka je pro Vás blízká s aspektem/y: Otec
Hodnota otec je pro Vás blízká s aspektem/y: Matka, Otec
Hodnota přátelství je pro Vás blízká s aspektem/y: Vášeň
Hodnota zdraví je pro Vás blízká s aspektem/y: Vášeň
Spojené .
Hodnota ďábel je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota děti je pro Vás spojená s aspektem/y: Otec
Hodnota dětství je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota dobro je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota já je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota krása je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina, Matka
Hodnota manželství je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota matka je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň
Hodnota nemoc je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek
Hodnota otec je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň
Hodnota partner je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka, Otec
Hodnota peníze je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň, Matka, Otec
Hodnota politika je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek, Vina
Hodnota přátelství je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek, Vina, Bůh
Hodnota rodina je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Vina, Bůh, Matka
Hodnota sex je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota smrt je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Vina, Vášeň, Bůh, Matka
Hodnota smutek je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň
Hodnota sourozenec 2 je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh
Hodnota sourozenec 3 je pro Vás spojená s aspektem/y: Otec
Hodnota stáří je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota učitel je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek, Vina
Hodnota umění je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota vášeň je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek, Matka, Otec
Hodnota zdraví je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina, Matka
Hodnota zlo je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Opačné .
Hodnota cestování je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek, Vášeň
Hodnota dobro je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek
Hodnota nenávist je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Bůh
Hodnota škola je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek
Celkové ladění .
Celkové ladění Vaší osobnosti je pozitivní
Výrazně pozitivně jste v testu hodnotil/a: 17 body.
Výrazně negativně jste v v testu hodnotil/a: 13 body.
 
 
Míša  (Krizova)
Totožné 
Hodnota sourozenec 3 je pro Vás téměř totožná s aspektem/y: Radost
Hodnota zdraví je pro Vás téměř totožná s aspektem/y: Radost 
Velmi blízké . 
Hodnota člověk je pro Vás blízká s aspektem/y: Smutek
Hodnota já je pro Vás blízká s aspektem/y: Bůh
Hodnota krása je pro Vás blízká s aspektem/y: Vina, Vášeň
Hodnota radost je pro Vás blízká s aspektem/y: Smutek, Vina
Hodnota rodina je pro Vás blízká s aspektem/y: Smutek, Vášeň
Hodnota sex je pro Vás blízká s aspektem/y: Radost, Vina
Hodnota smutek je pro Vás blízká s aspektem/y: Radost
Hodnota sourozenec 1 je pro Vás blízká s aspektem/y: Vina, Vášeň
Hodnota sourozenec 2 je pro Vás blízká s aspektem/y: Radost
Hodnota sourozenec 3 je pro Vás blízká s aspektem/y: Smutek, Vina
Hodnota škola je pro Vás blízká s aspektem/y: Bůh 
Hodnota vášeň je pro Vás blízká s aspektem/y: Vina 
Hodnota vina je pro Vás blízká s aspektem/y: Radost, Vášeň
Hodnota zdraví je pro Vás blízká s aspektem/y: Smutek, Vina 
Spojené . 
Hodnota bůh je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Smutek, Vina
Hodnota člověk je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Bůh, Matka
Hodnota děti je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek, Bůh
Hodnota dětství je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Smutek, Vášeň
Hodnota druhé pohlaví je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek, Bůh
Hodnota já je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Smutek, Vina
Hodnota krása je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Smutek, Bůh
Hodnota nemoc je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh
Hodnota partner je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek, Bůh
Hodnota přátelství je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Smutek, Vášeň
Hodnota radost je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň, Bůh
Hodnota rodina je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Vina, Bůh
Hodnota sex je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek, Vášeň, Bůh
Hodnota smrt je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota smutek je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina, Vášeň, Bůh
Hodnota sourozenec 1 je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Smutek
Hodnota sourozenec 2 je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek, Vina, Bůh
Hodnota sourozenec 3 je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň, Bůh
Hodnota stáří je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh
Hodnota škola je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek, Vina, Vášeň
Hodnota učitel je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh
Hodnota umění je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Smutek, Matka
Hodnota vášeň je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Smutek
Hodnota vina je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek, Bůh
Hodnota zdraví je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň, Bůh
Hodnota zlost je pro Vás spojená s aspektem/y: Otec 
Opačné . 
Hodnota cestování je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Radost Smutek, Bůh
Hodnota nenávist je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Radost Smutek, Vina, Bůh
Hodnota otec je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota politika je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Radost Smutek, Vina, Vášeň, Matka
Hodnota sourozenec 1 je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Otec
Hodnota vina je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Otec
Hodnota zlo je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Radost Smutek, Vina, Vášeň 
Celkové ladění . 
Celkové ladění Vaší osobnosti ovlivňují negativní aspekty smutku a viny. 
Výrazně pozitivně jste v testu hodnotil/a: 40 body. 
Výrazně negativně jste v v testu hodnotil/a: 46 body. 
 
25.11.2011 8:22 
 
 
 
David V.
ARC-S 2002
komplexy osobnosti
 
 <- otevřete filtr a znovu v něm nalistujte poslední položku "neprázdné",
Totožné .  tím jej zakutalizujete
Velmi blízké .
Hodnota děti je pro Vás blízká s aspektem/y: Vina
Hodnota politika je pro Vás blízká s aspektem/y: Vina
Hodnota rodina je pro Vás blízká s aspektem/y: Otec
Spojené .
Hodnota ďábel je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh
Hodnota já je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota matka je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Smutek
Hodnota nenávist je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh
Hodnota přátelství je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň
Hodnota radost je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota smrt je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota smutek je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota sourozenec 2 je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek
Hodnota škola je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota učitel je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota umění je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota zlost je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Opačné .
Hodnota člověk je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Otec
Hodnota dětství je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Otec
Hodnota krása je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Rados
Hodnota manželství je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vášeň
Hodnota nemoc je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vášeň
Hodnota otec je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Rados
Hodnota partner je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota radost je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Otec
Hodnota rodina je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota smutek je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vášeň
Hodnota sourozenec 1 je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota sourozenec 2 je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vášeň
Hodnota umění je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vášeň
Hodnota vášeň je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek
Celkové ladění .
Celkové ladění Vaší osobnosti ovlivňují negativní aspekty smutku a viny.
Výrazně pozitivně jste v testu hodnotil/a: 3 body.
Výrazně negativně jste v v testu hodnotil/a: 10 body.
 
25.11.2011 8:29
copyright Marek Páral, 2002
marek.paral@centrum.cz
 
 
 
Míša 
Totožné 
Hodnota sourozenec 3 je pro Vás téměř totožná s aspektem/y: Radost
Hodnota zdraví je pro Vás téměř totožná s aspektem/y: Radost 
Velmi blízké . 
Hodnota člověk je pro Vás blízká s aspektem/y: Smutek
Hodnota já je pro Vás blízká s aspektem/y: Bůh
Hodnota krása je pro Vás blízká s aspektem/y: Vina, Vášeň
Hodnota radost je pro Vás blízká s aspektem/y: Smutek, Vina
Hodnota rodina je pro Vás blízká s aspektem/y: Smutek, Vášeň
Hodnota sex je pro Vás blízká s aspektem/y: Radost, Vina
Hodnota smutek je pro Vás blízká s aspektem/y: Radost
Hodnota sourozenec 1 je pro Vás blízká s aspektem/y: Vina, Vášeň
Hodnota sourozenec 2 je pro Vás blízká s aspektem/y: Radost
Hodnota sourozenec 3 je pro Vás blízká s aspektem/y: Smutek, Vina
Hodnota škola je pro Vás blízká s aspektem/y: Bůh 
Hodnota vášeň je pro Vás blízká s aspektem/y: Vina 
Hodnota vina je pro Vás blízká s aspektem/y: Radost, Vášeň
Hodnota zdraví je pro Vás blízká s aspektem/y: Smutek, Vina 
Spojené . 
Hodnota bůh je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Smutek, Vina
Hodnota člověk je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Bůh, Matka
Hodnota děti je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek, Bůh
Hodnota dětství je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Smutek, Vášeň
Hodnota druhé pohlaví je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek, Bůh
Hodnota já je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Smutek, Vina
Hodnota krása je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Smutek, Bůh
Hodnota nemoc je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh
Hodnota partner je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek, Bůh
Hodnota přátelství je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Smutek, Vášeň
Hodnota radost je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň, Bůh
Hodnota rodina je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Vina, Bůh
Hodnota sex je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek, Vášeň, Bůh
Hodnota smrt je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota smutek je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina, Vášeň, Bůh
Hodnota sourozenec 1 je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Smutek
Hodnota sourozenec 2 je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek, Vina, Bůh
Hodnota sourozenec 3 je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň, Bůh
Hodnota stáří je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh
Hodnota škola je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek, Vina, Vášeň
Hodnota učitel je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh
Hodnota umění je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Smutek, Matka
Hodnota vášeň je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Smutek
Hodnota vina je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek, Bůh
Hodnota zdraví je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň, Bůh
Hodnota zlost je pro Vás spojená s aspektem/y: Otec 
Opačné . 
Hodnota cestování je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Radost Smutek, Bůh
Hodnota nenávist je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Radost Smutek, Vina, Bůh
Hodnota otec je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota politika je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Radost Smutek, Vina, Vášeň, Matka
Hodnota sourozenec 1 je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Otec
Hodnota vina je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Otec
Hodnota zlo je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Radost Smutek, Vina, Vášeň 
Celkové ladění . 
Celkové ladění Vaší osobnosti ovlivňují negativní aspekty smutku a viny. 
Výrazně pozitivně jste v testu hodnotil/a: 40 body. 
Výrazně negativně jste v v testu hodnotil/a: 46 body. 
 
25.11.2011 8:22 
 
 
 
David V.
ARC-S 2002
komplexy osobnosti
 
 <- otevřete filtr a znovu v něm nalistujte poslední položku "neprázdné",
Totožné .  tím jej zakutalizujete
Velmi blízké .
Hodnota děti je pro Vás blízká s aspektem/y: Vina
Hodnota politika je pro Vás blízká s aspektem/y: Vina
Hodnota rodina je pro Vás blízká s aspektem/y: Otec
Spojené .
Hodnota ďábel je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh
Hodnota já je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota matka je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Smutek
Hodnota nenávist je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh
Hodnota přátelství je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň
Hodnota radost je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota smrt je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota smutek je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota sourozenec 2 je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek
Hodnota škola je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota učitel je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota umění je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota zlost je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Opačné .
Hodnota člověk je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Otec
Hodnota dětství je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Otec
Hodnota krása je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Rados
Hodnota manželství je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vášeň
Hodnota nemoc je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vášeň
Hodnota otec je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Rados
Hodnota partner je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota radost je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Otec
Hodnota rodina je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota smutek je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vášeň
Hodnota sourozenec 1 je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota sourozenec 2 je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vášeň
Hodnota umění je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vášeň
Hodnota vášeň je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek
Celkové ladění .
Celkové ladění Vaší osobnosti ovlivňují negativní aspekty smutku a viny.
Výrazně pozitivně jste v testu hodnotil/a: 3 body.
Výrazně negativně jste v v testu hodnotil/a: 10 body.
 
25.11.2011 8:29
copyright Marek Páral, 2002
marek.paral@centrum.cz
 
 
 
 
Výsledek testu - automatické textové vyhodnocení
michal ;  let
ARC-S 2002
komplexy osobnosti
 
 <- otevřete filtr a znovu v něm nalistujte poslední položku "neprázdné",
Totožné .  tím jej zakutalizujete
Hodnota druhé pohlaví je pro Vás téměř totožná s aspektem/y: Radost
Velmi blízké .
Hodnota ďábel je pro Vás blízká s aspektem/y: Otec
Hodnota já je pro Vás blízká s aspektem/y: Radost
Hodnota partner je pro Vás blízká s aspektem/y: Radost
Hodnota peníze je pro Vás blízká s aspektem/y: Radost
Hodnota sourozenec 3 je pro Vás blízká s aspektem/y: Radost
Spojené .
Hodnota člověk je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota dětství je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota dobro je pro Vás spojená s aspektem/y: Otec
Hodnota já je pro Vás spojená s aspektem/y: Otec
Hodnota manželství je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota nemoc je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek
Hodnota nenávist je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota partner je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň
Hodnota politika je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota přátelství je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň
Hodnota sex je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Bůh
Hodnota smutek je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota sourozenec 2 je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota sourozenec 3 je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň, Otec
Hodnota učitel je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota vina je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek
Hodnota zdraví je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň
Hodnota zlo je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Vášeň, Otec
Opačné .
Hodnota cestování je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek, Vina
Hodnota dětství je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Matka
Hodnota krása je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek, Vina
Hodnota manželství je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota nenávist je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina, Bůh
Hodnota peníze je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Matka
Hodnota politika je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Rados
Hodnota sex je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Matka
Hodnota učitel je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Celkové ladění .
Celkové ladění Vaší osobnosti je pozitivní
Výrazně pozitivně jste v testu hodnotil/a: 24 body.
Výrazně negativně jste v v testu hodnotil/a: 3 body.
 
28.11.2011 16:32
copyright Marek Páral, 2002
marek.paral@centrum.cz
 
 
 
 
Výsledek testu - automatické textové vyhodnocení
vendu ;  let
ARC-S 2002
komplexy osobnosti
 
 <- otevřete filtr a znovu v něm nalistujte poslední položku "neprázdné",
Totožné .  tím jej zakutalizujete
Hodnota partner je pro Vás téměř totožná s aspektem/y: Otec
Hodnota peníze je pro Vás téměř totožná s aspektem/y: Otec
Hodnota přátelství je pro Vás téměř totožná s aspektem/y: Matka
Velmi blízké .
Hodnota rodina je pro Vás blízká s aspektem/y: Matka, Otec
Hodnota stáří je pro Vás blízká s aspektem/y: Matka
Hodnota učitel je pro Vás blízká s aspektem/y: Matka
Hodnota zdraví je pro Vás blízká s aspektem/y: Vina
Spojené .
Hodnota ďábel je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina, Otec
Hodnota já je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh
Hodnota manželství je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota matka je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Otec
Hodnota otec je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota partner je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota peníze je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota politika je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota přátelství je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Otec
Hodnota radost je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota rodina je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota smrt je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota smutek je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota sourozenec 1 je pro Vás spojená s aspektem/y: Otec
Hodnota sourozenec 2 je pro Vás spojená s aspektem/y: Otec
Hodnota sourozenec 3 je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota stáří je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek, Vina, Otec
Hodnota škola je pro Vás spojená s aspektem/y: Otec
Hodnota učitel je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Vášeň
Hodnota vina je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek
Hodnota zlo je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota zlost je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Opačné .
Hodnota cestování je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek
Hodnota děti je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota dětství je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota dobro je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota druhé pohlaví je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vášeň
Hodnota krása je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Matka
Hodnota nenávist je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Rados
Hodnota smrt je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Rados
Hodnota umění je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Celkové ladění .
Celkové ladění Vaší osobnosti ovlivňují negativní aspekty smutku a viny.
Výrazně pozitivně jste v testu hodnotil/a: 5 body.
Výrazně negativně jste v v testu hodnotil/a: 12 body.
 
28.11.2011 17:02
copyright Marek Páral, 2002
marek.paral@centrum.cz
 

 

 
Datum 25.11.2011
 
Vložil Míša
 
Titulek test
Odpovědět
Výsledek testu - automatické textové vyhodnocení
 
ARC-S 2002
komplexy osobnosti
 
<- otevřete filtr a znovu v něm nalistujte poslední položku "neprázdné",
Totožné . tím jej zakutalizujete
Hodnota člověk je pro Vás téměř totožná s aspektem/y: Vášeň
Hodnota dětství je pro Vás téměř totožná s aspektem/y: Radost
Hodnota já je pro Vás téměř totožná s aspektem/y: Vášeň
Hodnota sourozenec 1 je pro Vás téměř totožná s aspektem/y: Matka
Velmi blízké .
Hodnota člověk je pro Vás blízká s aspektem/y: Matka
Hodnota děti je pro Vás blízká s aspektem/y: Vášeň
Hodnota dobro je pro Vás blízká s aspektem/y: Vášeň
Hodnota já je pro Vás blízká s aspektem/y: Matka
Hodnota manželství je pro Vás blízká s aspektem/y: Vášeň, Matka
Hodnota matka je pro Vás blízká s aspektem/y: Vášeň
Hodnota přátelství je pro Vás blízká s aspektem/y: Radost
Hodnota rodina je pro Vás blízká s aspektem/y: Vášeň, Matka
Hodnota sex je pro Vás blízká s aspektem/y: Vášeň, Matka
Hodnota smrt je pro Vás blízká s aspektem/y: Smutek
Hodnota sourozenec 1 je pro Vás blízká s aspektem/y: Vášeň
Hodnota vášeň je pro Vás blízká s aspektem/y: Matka
Spojené .
Hodnota bůh je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Smutek
Hodnota člověk je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota ďábel je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Smutek, Otec
Hodnota děti je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Matka, Otec
Hodnota dětství je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek, Vášeň, Bůh, Matka, Otec
Hodnota dobro je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota druhé pohlaví je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň, Matka
Hodnota já je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota manželství je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota matka je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota nemoc je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek
Hodnota otec je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota partner je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň, Otec
Hodnota peníze je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota politika je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota přátelství je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň, Matka
Hodnota radost je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek, Vášeň, Bůh, Matka, Otec
Hodnota sex je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota smutek je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Bůh
Hodnota sourozenec 1 je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota škola je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Vášeň, Matka
Hodnota učitel je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek
Hodnota vášeň je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota zdraví je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Vášeň
Hodnota zlo je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek, Vina, Bůh
Hodnota zlost je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Opačné .
Hodnota člověk je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota děti je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota dobro je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota já je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota manželství je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota matka je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota nemoc je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vášeň, Matka
Hodnota otec je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota partner je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota peníze je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Radost Vášeň, Matka
Hodnota politika je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Radost Vášeň, Otec
Hodnota rodina je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota sex je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota sourozenec 1 je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota škola je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota vášeň je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota vina je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vášeň, Matka, Otec
Celkové ladění .
Celkové ladění Vaší osobnosti je pozitivní
Výrazně pozitivně jste v testu hodnotil/a: 46 body.
Výrazně negativně jste v v testu hodnotil/a: 13 body.
 
25.11.2011 9:25
copyright Marek Páral, 2002
marek.paral@centrum.cz
 
Datum 25.11.2011
 
Vložil jakub
 
Titulek test
Odpovědět
Výsledek testu - automatické textové vyhodnocení
 
ARC-S 2002
komplexy osobnosti
 
<- otevřete filtr a znovu v něm nalistujte poslední položku "neprázdné",
Totožné . tím jej zakutalizujete
Velmi blízké .
Hodnota smrt je pro Vás blízká s aspektem/y: Smutek
Spojené .
Hodnota člověk je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek
Hodnota já je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek
Hodnota manželství je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota nemoc je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek
Hodnota nenávist je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh
Hodnota partner je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek, Bůh
Hodnota peníze je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh
Hodnota politika je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek
Hodnota radost je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň
Hodnota rodina je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota učitel je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek
Hodnota vášeň je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota zdraví je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh
Hodnota zlost je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh
Opačné .
Hodnota člověk je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina, Bůh, Otec
Hodnota ďábel je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Radost Vášeň
Hodnota děti je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek
Hodnota dobro je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota druhé pohlaví je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Matka
Hodnota já je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Rados
Hodnota krása je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vášeň
Hodnota nenávist je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Rados
Hodnota otec je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek
Hodnota smrt je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Radost Otec
Hodnota smutek je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Otec
Celkové ladění .
Celkové ladění Vaší osobnosti ovlivňují negativní aspekty smutku a viny.
Výrazně pozitivně jste v testu hodnotil/a: 3 body.
Výrazně negativně jste v v testu hodnotil/a: 8 body.
 
25.11.2011 9:23
copyright Marek Páral, 2002
marek.paral@centrum.cz
 
Datum 25.11.2011
 
Vložil lukas
 
Titulek test
Odpovědět
ARC-S 2002
komplexy osobnosti
 
<- otevřete filtr a znovu v něm nalistujte poslední položku "neprázdné",
Totožné . tím jej zakutalizujete
Velmi blízké .
Hodnota dětství je pro Vás blízká s aspektem/y: Matka
Hodnota já je pro Vás blízká s aspektem/y: Otec
Spojené .
Hodnota cestování je pro Vás spojená s aspektem/y: Otec
Hodnota člověk je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota děti je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota dobro je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Smutek
Hodnota druhé pohlaví je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Smutek
Hodnota peníze je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina, Otec
Hodnota přátelství je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Smutek
Hodnota rodina je pro Vás spojená s aspektem/y: Otec
Hodnota stáří je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek
Hodnota zdraví je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek
Hodnota zlo je pro Vás spojená s aspektem/y: Otec
Hodnota zlost je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň
Opačné .
Hodnota bůh je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota dětství je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Rados
Hodnota dobro je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Matka
Hodnota druhé pohlaví je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Matka
Hodnota krása je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Bůh
Hodnota matka je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Rados
Hodnota partner je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vášeň
Hodnota peníze je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Bůh
Hodnota politika je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vášeň
Hodnota radost je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vášeň, Matka
Hodnota smrt je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Otec
Hodnota stáří je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Otec
Hodnota vášeň je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Rados
Hodnota vina je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Bůh
Hodnota zdraví je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vášeň
Celkové ladění .
Celkové ladění Vaší osobnosti ovlivňují negativní aspekty smutku a viny.
Výrazně pozitivně jste v testu hodnotil/a: 5 body.
Výrazně negativně jste v v testu hodnotil/a: 7 body.
 
25.11.2011 9:21
copyright Marek Páral, 2002
marek.paral@centrum.cz
 
Datum 25.11.2011
 
Vložil franta
 
Titulek tes
Odpovědět
Výsledek testu - automatické textové vyhodnocení
 
ARC-S 2002
komplexy osobnosti
 
<- otevřete filtr a znovu v něm nalistujte poslední položku "neprázdné",
Totožné . tím jej zakutalizujete
Hodnota nenávist je pro Vás téměř totožná s aspektem/y: Matka
Velmi blízké .
Hodnota peníze je pro Vás blízká s aspektem/y: Otec
Hodnota politika je pro Vás blízká s aspektem/y: Vášeň
Spojené .
Hodnota člověk je pro Vás spojená s aspektem/y: Otec
Hodnota dětství je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota manželství je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota otec je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota peníze je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota radost je pro Vás spojená s aspektem/y: Otec
Hodnota rodina je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota sex je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota smrt je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek
Hodnota sourozenec 2 je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota sourozenec 3 je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh
Hodnota stáří je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Vina
Opačné .
Hodnota cestování je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vášeň
Hodnota člověk je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Bůh
Hodnota ďábel je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek
Hodnota dobro je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Bůh
Hodnota manželství je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Matka
Hodnota matka je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Rados
Hodnota nenávist je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Rados
Hodnota politika je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Bůh
Hodnota radost je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Matka
Hodnota rodina je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota sourozenec 2 je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Matka
Hodnota stáří je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Matka
Hodnota učitel je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek
Hodnota umění je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Bůh
Hodnota zdraví je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Radost Vina
Celkové ladění .
Celkové ladění Vaší osobnosti je pozitivní
Výrazně pozitivně jste v testu hodnotil/a: 6 body.
Výrazně negativně jste v v testu hodnotil/a: 4 body.
 
Datum 25.11.2011
 
Vložil david
 
Titulek test
Odpovědět
Výsledek testu - automatické textové vyhodnocení
david kovar ; let
ARC-S 2002
komplexy osobnosti
 
<- otevřete filtr a znovu v něm nalistujte poslední položku "neprázdné",
Totožné . tím jej zakutalizujete
Velmi blízké .
Hodnota přátelství je pro Vás blízká s aspektem/y: Smutek
Hodnota stáří je pro Vás blízká s aspektem/y: Vášeň
Hodnota učitel je pro Vás blízká s aspektem/y: Bůh
Spojené .
Hodnota člověk je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň
Hodnota druhé pohlaví je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek
Hodnota krása je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota manželství je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek
Hodnota matka je pro Vás spojená s aspektem/y: Otec
Hodnota otec je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota partner je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota peníze je pro Vás spojená s aspektem/y: Otec
Hodnota politika je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh
Hodnota přátelství je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota smrt je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek
Hodnota sourozenec 2 je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota stáří je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota zdraví je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek
Hodnota zlo je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota zlost je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh
Opačné .
Hodnota cestování je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Otec
Hodnota člověk je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Matka
Hodnota děti je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Rados
Hodnota dětství je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Otec
Hodnota dobro je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek
 
 
 
 
Zpět