Testy vzory sloves

30.01.2012 21:43

 

https://testy.nanic.cz/testy/cestina/cj.vzory-sloves-ii/

č. otázka správná odpověď Vaše odpověď
1 Vytrpět Vid dokonavý, třída 4., vzor "trpí" žádná nebyla vybrána
Vytrpět->vytrpí
2 Dávat Vid nedokonavý, třída 5., vzor "dělá žádná nebyla vybrána
Dávat->dává
3 Pochválit Vid dokonavý, třída 4., vzor "prosí" žádná nebyla vybrána
Pochválit->pochválí
4 Růst Vid nedokonavý, třída 1., vzor "nese" žádná nebyla vybrána
Růst->roste
5 Rvát se Vid nedokonavý, třída 1., vzor "bere" žádná nebyla vybrána
rvát se->rve se

 

  1. Sloveso -hnát- má tvary podle vzoru:

  2. Které sloveso je nepravidelné ?

  3. Sloveso - odejmout - se časuje podle vzoru:

  4. Podle vzoru peče se časuje sloveso:

  5. Sloveso -tlít- kolísá mezi vzory trpí a sází.Kolísání se projevuje:

  6. Sloveso zařadit (vzor prosí) má příčestí trpné:

  7. Podle vzoru mine se časuje sloveso:

  8. Sloveso -bít - má tvary podle vzoru :

  9. Které tvary slovesa jíst (nepravidelné sloveso) nejsou správné ?

  10. Mohou mít některá česká slovesa homonymní tvary ?

 

 
č. otázka správná odpověď Vaše odpověď
1 Sloveso -hnát- má tvary podle vzoru: bere  
2 Které sloveso je nepravidelné ? napovědět  
3 Sloveso - odejmout - se časuje podle vzoru: začne  
4 Podle vzoru peče se časuje sloveso: může  
5 Sloveso -tlít- kolísá mezi vzory trpí a sází.Kolísání se projevuje: v 3.pl.prézentu,v imperativu a v přechodníku přít. (vše aktivum)  
6 Sloveso zařadit (vzor prosí) má příčestí trpné: zařazen i zařaděn  
7 Podle vzoru mine se časuje sloveso: usnout  
8 Sloveso -bít - má tvary podle vzoru : kryje  
9 Které tvary slovesa jíst (nepravidelné sloveso) nejsou správné ? (já) jím ,(ty ) jíš,(on ) jí,(my ) jíme, (vy) jíte, (oni) jí  
10 Mohou mít některá česká slovesa homonymní tvary ? ano některé tvary sloves jíst a jet jsou homonymní  

 

Zpět