Tisková zpráva

30.11.2011 01:15

Zpráva je informace o tom (o určité události), co se stalo

(někdy může obsahovat i hodnocení).

Zpráva by měla být věcná, objektivní, poskytnout stručné informace, nestranná, má nahradfit osobní nepřítomnost toho, který zprávu čte, má zachovávat časový sled událostí (chronologický postup).

 

Zpráva má obsahovat důležité údaje: název akce, místo, datum, bližší časovou informaci.

Dále heslovitost a důležitá je i grafická úprava.

 

Znaky zprávy - informace ze všech oblastí (společenské, politické, ekonomické, kulturní, technické, sportovní); - údaje místní a časové; - forma mluvená i psaná; cíl - podat fakta; - stručnost, hutnost, úspornost (někdy heslovitost); - přesnost, úplnost, přehlednost; - užívání ustálených formulací = snaha o snadnou orientaci.

 

Podrobnější zpráva, která informuje o aktuálním dění (hospodářském, politickém, kulturním - např. o jednání, akci, knižní novince, divadelním nebo filmovém představení, výstavě ap.) se nazývá referát. Ten navíc nejen informuje, ale hodnotí, přesvědčuje a získává.

Událost je to, co se stalo - třeba různé katastrofy, narození dítěte, svatba, výstava, prezentace knihy, otevření výstavy atd.

 

Oznámení na rozdíl od zprávy informuje o tom, (o událostech), které se stanou.

Někdy vyzývá k účasti.

Podobně plakát, pozvánka, program kin, divadel, koncertů atd.

 

index.html (2,9 kB)

 

https://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-tipy/priprav-sefovi

 

Bobošíková: https://www.youtube.com/watch?v=Lz0oWplUUH0

White House: https://www.youtube.com/watch?v=0JbE3XNv8ew&feature=relmfu

Obama: https://www.youtube.com/watch?v=-4F8e2Cye08&feature=relmfu

K havárii letadla: https://www.youtube.com/watch?v=NyXfFQFImdc

 

„Jste tiskoví mluvčí strojírenské továrny, která má problémy s únikem oleje do zdejší říčky. Já jsem ředitel této továrny a za 20 minut musím na tiskovou konferenci, kde asi budou padat nepříjemné dotazy. Připravte mi proto text zprávy, ve které oslovím ekologické spolky a společnosti, které se danou problematikou zabývají, a také navrhnu způsob, jak ekologickou havárii s olejem řešit. Rozdělte se do dvojic, zasedněte k počítačům, kde si můžete vyhledat potřebné informace, a za 20 minut očekávám Vaše zprávy. Jeden ze dvojice zprávu přečte. Děkuji za pozornost, pracujte!”

2) Následuje rozdání pracovního listu a pokud možno stálé upozorňování žáků na časový termín. Inu, v praxi vždy neexistují ideální podmínky. Dvojice zpracovávají zprávu společně, ale každý píše na svůj pracovní list.

3) Přesně za 20 minut vyzveme žáky, aby přerušili psaní. Jeden ze dvojice potom připravenou zprávu přečte. Učitel buď ústně hodnotí zprávu hned, nebo si při čtení dělá ke zprávám poznámky a ústně hodnotí až na konec, když jsou všechny zprávy přečteny.

4) Po hodnocení učitel se žáky diskutuje o pocitech, které při psaní v časovém stresu měli, jak se jim psaní vedlo, co se jim povedlo a co ne. Tyto postřehy následně žáci zpracují písemně na pracovní list.

Nakonec žáci vypracují tabulku zpětného hodnocení.

 

 

https://kamizdat.wz.cz/sloh/6/zprava.htm:

 

 
Zpráva a oznámení
 
Pomůcky: čisté papíry na oznámení
 
společně si vyplníme na tabuli oznámení, nejlépe o Vánoční oslavě, vymyslíme datum, kde se bude konat, vyprávíme o programu loňského roku, seznámíme je se soutěžemi letošního roku a připomeneme, že na Vánoční oslavě budou vyhodnoceny všechny soutěže
 
rozdáme čisté velké papíry a žáci vytvoří vlastní oznámení této akce; mohou dokončit doma
 
Oznámení
Co:
Kdy:
Kde:
Pozvání:
 
příští hodinu žáci čtou svá oznámení s vymyšleným programem, společně hodnotíme, zda je v oznámení vše potřebné
každý sám doplní předepsanou zprávu o své akci
nakonec provedeme zápis do sešitu
příloha
 
Zpráva
 
Dne ______ se konala ______ v ______. Akce se zúčastnilo ______. Zvítězil ______. Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomohli akci uspořádat a jsme rádi, že se akce i přes nepřízeň počasí vydařila.
příloha
 
Zápis do sešitu:
 
Oznámení je informace o tom, že se někde bude konat nějaká akce.
Musí obsahovat tyto informace: co se bude konat, kdy, kde a pozvání.
Ostatní informace jsou doporučené: např. program akce.
Může být ve formě plakátu nebo jen pozvánky.
 
Zpráva je informace o tom, že se někde konala nějaká akce.
Měla by obsahovat stejné informace jako oznámení, včetně zhodnocení akce.
Zprávu obvykle píšeme pro uveřejnění v časopise, do kroniky...
 

 

Zpět