Tisková zpráva

30.11.2011 20:15

 

exon.zip (450 kB)

https://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-tipy/priprav-sefovi

https://exon-mobile.arcs.cz

 

 

„Jste tiskoví mluvčí strojírenské továrny, která má problémy s únikem oleje do zdejší říčky. Já jsem ředitel této továrny a za 20 minut musím na tiskovou konferenci, kde asi budou padat nepříjemné dotazy. Připravte mi proto text zprávy, ve které oslovím ekologické spolky a společnosti, které se danou problematikou zabývají, a také navrhnu způsob, jak ekologickou havárii s olejem řešit. Rozdělte se do dvojic, zasedněte k počítačům, kde si můžete vyhledat potřebné informace, a za 20 minut očekávám Vaše zprávy. Jeden ze dvojice zprávu přečte. Děkuji za pozornost, pracujte!”

2) Následuje rozdání pracovního listu a pokud možno stálé upozorňování žáků na časový termín. Inu, v praxi vždy neexistují ideální podmínky. Dvojice zpracovávají zprávu společně, ale každý píše na svůj pracovní list.

3) Přesně za 20 minut vyzveme žáky, aby přerušili psaní. Jeden ze dvojice potom připravenou zprávu přečte. Učitel buď ústně hodnotí zprávu hned, nebo si při čtení dělá ke zprávám poznámky a ústně hodnotí až na konec, když jsou všechny zprávy přečteny.

4) Po hodnocení učitel se žáky diskutuje o pocitech, které při psaní v časovém stresu měli, jak se jim psaní vedlo, co se jim povedlo a co ne. Tyto postřehy následně žáci zpracují písemně na pracovní list.

Nakonec žáci vypracují tabulku zpětného hodnocení.

 

 

Zpět