Trpný, činný rod, test

01.10.2011 20:36

 

Zakroužkuj původce činnosti, děje a podtrhni větný člen ke kterému činnost směřuje.

Podmět označ Po, přísudek označ Př. Urči, zda jde o TRPNÝ nebo ČINNÝ slovesný rod.

 

Holub byl chycen jestřábem.          (trpný/činný)

Na zahradě kvetly bílé růže.          (trpný/činný)

 

Doplň _ a zakroužkuj správnou odpověď

Chlapci se o přestávce pral_ na chodbě.              trpný činný 

Nedorozum_ní mezi přátel_ se vysvětlilo.             trpný činný

Nehody se v tomto úseku stávají velmi často.     trpný činný

Žák se po dlouhé nemoci omluvil.                      trpný činný

Okno se rozbilo.                                                 trpný činný

Rychlá jízda v obci se trestá pokutou.                  trpný činný

 

Utvoř dvojice vět – v činném a trpném rodě – z těchto slov:

Zadaná slova

Věta v činném rodě slovesném

Věta v trpném rodě slovesném

Sníst

 

 

 

Zbořit

 

 

 

Nečekat

 

 

 

Dělat

 

 

 

 

 Více zde: https://paral.webnode.cz/news/test-slovesny-rod/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz

Zpět