Trpný rod

15.01.2012 22:10

s 55

 

Trpný rod se vyjadřuje

1) být + příčestí trpné 
        dům byl postaven, je postaven, bude postaven

2) činným tvarem slovesa + zvratné zájmeno se
        dům se staví, se stavěl, se bude stavět

 

https://www.radio.cz/cz/rubrika/cestina/potrpite-si-na-trpny-rod

 

s 55/cv 5

 

Výborné jako výmluva: Ono se to rozbilo.

Pro zmatení čtenáře, zametení stop, vyhnutí se zodpovědnosti či zdání odbornosti.

"na základě zjištění bylo rozhodnuto, že odpadl důvod správního řízení."

Někdy je ovšem pojmenování původce děje nežádoucí, proto se často setkáme právě s vyjádřeními "rozhodlo se""majetek se rozkradl""rezervy se vyčerpaly" apod. Někdy se prostě nehodí říkat úplně všechno.

 

Na slovesa v trpném rodě, zejména v opisném tvaru, narazíme samozřejmě běžně v odborném stylu, který využívá jejich neosobnosti a nekonkrétnosti. Ve vědeckých pojednáních totiž tolik nezáleží na tom, kdo je původcem děje. Ten je v trpném rodě odsunut z pozice podmětu, takže děj "činí" někdo jiný než jeho původce. Právě tak neosobně vás informuje úřad a této vlastnosti trpného rodu využívali v minulosti novináři, na kterých se doslova vyžadovalo podávat informace odosobněně. Pasivní forma slovesa dodává navíc sdělení punc serióznosti, učenosti, a tak se i věci prosté zahalují do kostrbatých konstrukcí typu "objekt je střežen psem" nebo "bylo zajištěno provedení úklidu". Proč jednoduše napsat "objekt střeží pes""zajistili jsme úklid", když to jde složitě... a ještě k tomu to zní důležitě.

Pro někoho to jsou jistě podstatné klady opisného tvaru pasiva (tvoří se pomocí slovesa být a příčestí trpného), jiný se jim raději obloukem vyhne. Buďto užije rod činný, anebo sáhne po zvratném tvaru trpného rodu, který se tvoří pomocí zvratného zájmena se). Druhá věta pak bude znít "zajistil se úklid". Tuto větu byste asi jen tak neužili, protože zde jistě cítíte určitý rozdíl - opisný a zvratný tvar pasiva nelze libovolně zaměňovat. Tvar opisný vyjadřuje výsledný stav, kdežto zvratný tvar vyjadřuje děj, a to buď aktuálně probíhající nebo se opakující. Zvratné tvary sloves v trpném rodě jsou tedy o poznání dynamičtější oproti ke knižnosti tíhnoucím tvarům opisného pasiva. A zvratný tvar má pak ještě jednu nezanedbatelnou výhodu. Řekneme-li "zajistil se úklid", působí to, jako kdyby se zajistil tak nějak sám a my jen pasivně přihlíželi. Opisný tvar naproti tomu nabízí prostor k přesnému označení původce děje, tedy "úklid byl zajištěn agenturou".

 

Zpět