Tvoření slov

12.10.2011 12:19

Kořen

Předpona

Přípona

Koncovka

Základové slovo- slovo, z kterého bylo příslušné slovo přímo utvořeno

Slovotvorný základ - je ta část slova,kterou má slovo odvozené společné se slovem základovým

Slova příbuzná

 

Zpět