Ukázkový tematický plán Lv

13.09.2011 22:48

 

Tématický plán pro předmět – Český jazyk - literatura

 

Třída: VIII.A školní rok: 2009/2010 zpracovala: Dita Říhová

 

Měsíc

Téma

PT +

mezipředmětové

vztahy

Září

1. týden

(1.-4.9.2009)

 

 

 

 

2. týden

(7.-11.9.2009)

 

 

 

 

 

3. týden

(14.18.9.2009)

 

 

 

4.týden

(21.-25.9.2009)

 

 

 

Říjen

1.týden

(28.9.-2.10.09)

 

 

 

 

2.týden

(5..-9.10.09)

 

 

 

 

 

 

3.týden

(12.-16.10.09)

 

 

 

 

4. týden

(19.-23.10.09)

 

 

 

5.týden

26.1-30.10.09)

 

 

 

Listopad

1.týden

(2.11.-6.11.09)

 

 

2. týden

(9.-13.11.09)

 

 

 

3.týden

(16.-20.11.09)

 

 

 

4.týden

(23.-27.11.09)

 

 

 

Prosinec

1.týden

(30.11.-4.12.09)

 

 

2.týden

(7.-11.12.09)

 

 

3. týden

(14.-18.12.09)

 

 

 

4.týden

 

 

Leden

1.týden

(4.-8.1.10)

 

2.týden

(11.-15.1.10)

 

 

3.týden

(18.-22.1.10)

 

 

4.týden

(25.-29.1.10)

 

 

 

Únor

1.týden

(1.-5.2.10)

 

2.týden

(8.-12.2.10)

 

 

3.týden

(15.-19.2.10)

 

 

4.týden

(22.-26.2.10)

 

 

Březen

1.týden

(1.-5.3.10)

 

 

 

2.týden

(8.-12.3.10)

 

 

3.týden

(15.-19.3.10)

 

 

4.týden

(22.-26.3.10)

 

 

 

 

Duben

1.týden

(29.3.-2.4.10)

 

 

2.týden

(5.-9.4.10)

 

 

 

3.týden

(12.-16.4.10)

 

 

 

4.týden

(19.-23.4.10)

 

 

 

5.týden

(26.-30.4.10)

 

 

Květen

1.týden

(3.-7.5.10)

 

 

2.týden

(10.-14.5.10)

 

3.týden

(17.-21.5.10)

 

4.týden

(24.-28.5.10)

 

 

Červen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Úvod do učiva 8. ročníku.

2. Opakování – literární druhy a žánry (lyrika, epika, drama).

Pojmy – báje, encyklopedie, slovník.

 

 

 

1. Děti a motoristé – František Nepil (malá čítanka str. 5)

Čtenářský zážitek vyjádřený kresbou.

2. Opakování - B.Němcová, K.J.Erben, V.Čtvrtek, J. a K. Čapkové

pohádka.

 

 

 

1. B.Němcová – Čert a Káča (velká čítanka str.48).

Soustředěný poslech pohádky, práce ve skupině – pracovní list.

2.. K. Čapek – Devatero pohádek – Případ s Hejkalem – práce s textem (malá čítanka str.77)

Projektový den - Draci

 

1. Opakování -J.V. Sládek, J.Seifert, F.Hrubín – poezie.

2. J. V. Sládek – Jablíčka (malá čítanka str.8) – recitace.

 

 

_________________________________________________________

 

1. J. Seifert – Píseň o rodné zemi, recitace, hlavní myšlenka básně

(velká čítanka str. 22)

2. Vítězslav Nezval – Na břehu řeky Svratky (velká čítanka str.18)

Hlavní myšlenka básně, práce s textem. Báseň zpaměti.

 

 

1. Opakování – A. Jirásek, E.Petiška, J. Lada – bajky, báje a

pověsti

Práce ve skupině – pracovní list.

2. E. Petiška – Rytířská pověst o původním českém znaku

(velká čítanka str. 94), charakteristika děje a jednajících postav příběhu.

 

 

1. Jak rabín Löw udělal Golema – Oldřich Sirovátka – čtenářský

zážitek vyjádřený vlastní kresbou (malá čítanka str. 28)

2. Opakování – S. Rudolf, E. Štorch, B. Říha

Ukázka z knihy S. Rudolfa Něžně háčkovaný čas. Soustředěný

poslech, reprodukce a hlavní myšlenka.

 

 

1. Projektový den

2. Světový autoři

H. Ch. Andersen – život a dílo. Práce s internetem.

 

 

1. H.Ch. Andersen – Malá mořská víla. Výklad přiměřeného textu.

2. Podzimní prázdniny

_________________________________________________________

 

 

1. H. Ch. Andersen – Sněhová královna. Soustředěný poslech.

2. H. Ch. Andersen – opakování, čtenářský zážitek vyjádřený vlastní

kresbou.

 

 

1. Denní tisk – orientace v denním tisku. Práce s články.

2. Noviny – práce s textem, zprávy, kultura, sport, práce s internetem.

 

 

 

1. Projektový den

2.Literární žánr – román – pojem. Práce s textem. Henryk Sienkiewicz

Slon zachráněn - úryvek z knihy Pouští a pralesem (velká čítanka

str.191).

 

1. Román ve školní knihovně – návštěva městské knihovny.

2. Dobrodružný román – Karel May - charakteristika děje a jednajících

postav.

_________________________________________________________

 

1. Dobrodružný román – A. Dumas – Tři mušketýři, zhlédnutí

filmu – soustředěný poslech.

2. Projektový den

 

 

 

1. J. London – život a dílo

2. J. London – Volání divočiny – práce s textem

 

 

1. J. London – Bílý Tesák – poslech a reprodukce přečteného (zeměpis – Aljaška)

2. J. London a H. Ch. Andersen ve světové literatuře - opakování

 

1. Jak přišla hrdlička k pásu – F.Halas – práce s textem, recitace.

Vánoční prázdniny.

_________________________________________________________

 

1. Fantastický román – J.Werne – život a dílo.

2. J. Werne – Patnáctiletý kapitán.

 

 

1. J.Werne – Cesta do středu země.

2. J.Werne – Dvacet tisíc mil pod mořem.

 

 

1. J.Werne – film Ukradená vzducholoď

2. J.Werne, J. London, H.Ch. Andersen ve světové literatuře -

opakování

 

1. Projektový den.

2. Práce s časopisy – druhy časopisů – na co se orientují, ukázky,

práce s internetem.

 

 

1. Poezie – J.Wolker–Poštovní schránka (velká čítanka str.36),recitace,

naučit se báseň zpaměti.

2. Projektový den.

 

Jarní prázdniny

 

 

 

1. Poezie – rým, rytmus, myšlenka – ukázky básní, práce ve skupině –

vymyslet vlastní báseň.

2. Muzikál – pojem, historie, práce s internetem.

 

 

1. Světové muzikály.

2. Světové muzikály - ukázka

________________________________________________________

 

1. Muzikál v České republice.

2. Muzikál v České republice – ukázka.

 

 

 

1. Próza s dětským hrdinou – román – Astrid Lindgrenová život a dílo.

2. Pipi Dlouhá punčocha – ukázka, práce s textem.

 

 

1. A.Lindgrenová – Pipi Dlouhá punčocha – práce s textem.

2. Projektový den.

 

 

1. A. Lindgrenová - Děti z Bulerbinu – charakteristika děje a

jednajících postav.

2. A. Lindgrenová – Děti z Bulerbinu – čtenářský zážitek vyjádřený

vlastní kresbou

_________________________________________________________

 

1. A.Lindgrenová – opakování.

2. Velikonoční prázdniny.

 

 

 

1. J. Rowlingová – život a dílo.

2. J. Rowlingová – Harry Potter – soustředěný poslech, reprodukce

přečteného

 

 

1. J. Rowlingová – Harry Potter – charakteristika děje a jednajících

postav.

2. A.Lindgrenová, J. Rowlingová – opakování.

 

 

1. Drama, divadelní hra –pojem, významní autoři Českého divadla,

práce s internetem.

2. J.K.Tyl – Strakonický dudák (velká čítanka str. 241) práce s textem,

práce ve skupině.

 

1.Projektový den

2. J.Drda – Hrátky s čertem – práce s textem, dramatizace.

 

 

 

1. J.Drda – Hrátky s čertem – nácvik divadelní hry.

2. J.Drda – Hrátky s čertem – nácvik divadelní hry.

 

 

1. J. Drda – Hrátky s čertem – film,

2. K.Čapek – Bílá nemoc – práce s textem, hlavní myšlenka.

 

1. K.Čapek – Bílá nemoc – charakteristika děje a jednajících postav.

2.K.Čapek – Bílá nemoc – čtenářský zážitek vyjádřený vlastní kresbou.

 

1. Opakování pojmů – poezie, próza, divadelní hra, muzikál.

2. Návštěva divadla.

_________________________________________________________

 

Souhrnné opakování

 

D, Vv, Mediální výchova

 

 

 

Vv, Ov, Výchova demokratického občana – osobnost a škola

 

Den řemesel

 

 

Osobnostní a sociální výchova

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

Projektový den – Den zvířat

D, Osobnostní a sociální výchova

 

 

 

 

 

 

 

Vv,

 

 

 

Projektový den - výživa

Projektový den

I, Z

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova

 

Projektový den – Den bez cigaret

Mediální výchova

 

 

 

 

P, D, Z

Projektový den – Den duchů

 

Z, D, Osobnostní a sociální výchova

 

 

D, Z, Mediální výchova

 

Projektový den

Mikuláš, Vánoce

 

 

P, Z

Enviromentální výchova

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

D, Z, F

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 

I

 

 

F

 

Projektový den – Den sněhuláků

 

Mediální výchova

 

 

 

 

Ov

 

Projektový den

Mezinárodní den mateřského jazyka

 

 

 

Hv, Osobnostní a sociální výchova

Mediální výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ov, Z

 

Projektový den – Světový den vody

 

 

Vv, Ov

 

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

I,

 

Multikulturní výchova

 

 

 

Ov, Z, D

 

Den proti hluku

 

Projektový den

Den Země

Osobnostní a sociální výchova

 

Čarodějnice

 

 

Projektový den -

Mezinárodní den rodiny

 

Multikulturní výchova, I, Z, D

Den matek

Vv

 

 

Den květů

 

 

Zpět