Úterý 3. 10

03.10.2011 08:30

Výsledky diktátu

    - známky

                            antik.?

Domácí úkol

    šance 2, s. 17, cv. 8, 4 věty :(

    ti, co měli, známky, co nemají, známky

 

Diktát z minulé hodiny y/i a s/z

Brz__ k nám přijeďte!  Špičkov__ hráči létají často. Jablka _červenala. S novým bojov__m vybavením. Pole _pustla. Krab__ maso je velmi chutné. Voda _tékala. Chvíle _trávené s ní. Faradayov__ objevy.  Sob__ stáda. Oba jsme kytarovým__ nadšenci.  __pyšněl z toho.

 

Řešení

Brzy k nám přijeďte!  Špičkoví hráči létají často. Jablka zčervenala. S novým bojovým vybavením. Pole zpustla. Krabí maso je velmi chutné. Voda stékala. Chvíle strávené s ní. Faradayovy objevy.  Sobí stáda. Oba jsme kytarovými nadšenci. Zpyšněl z toho.

 

 

Nová látka

 

Některé nepravidelnosti ve skloňování podstatných jmen

 

Učebnice s. 

1.

vzor kost: - ost (rychlost, radost, starost) + řeč, věc

jiná jména, která podle 2. p. j. č. patří ke kost (myš, myši, noc, noci)
mají v mn. č. ve 3. a 6. pádě tvary podle píseň:

k myším (ne kostem, ale písním)
o myších (ne kostech)

(ale s myšmi - kostmi)

k nocím, o nocích, s nocemi

1. kdo, co     myši    kosti

 

 

2.

    podle vz. píseň: -ň, -ř, -j (báseň, tvář, krůpěj) + někt.: náruč, soutěž, labuť

    někt. zakončená na -ť, -ď mají (ve 2. j. č. a 1. a 4. p. mn. č.)

    DVA tvary: tratě i trati, hutě i huti

krácení: sůl, soli, solím

jméno, jmen

kámen, kamene

mráz-mrazu

chléb-chleba

stůl-stolu

 

 

Přejatá slova

 

Zkusmý diktát - vypnout dataprojektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 diktát s 28. cv. 3 - zkusmý diktát

symetrála, analýza, incident, kybernetika, symfonie, cyklus, symbol, klima, biologie, spirála, pilulka, pyré, siláž, kritika, lyrika, syntéza, privatizace, statistika, minaret.

Zpět