Úterý 4. 10.

03.10.2011 21:58

Opakování

    s- : shora dolů, z povrchu pryč, směrem dohromady 

    z- : změna stavu, směr nahoru

    vz- : směr nahoru

 

 

 

Cvičení

Brz__ k nám přijeďte!  Špičkov__ hráči létají často. Jablka _červenala. S novým bojov__m vybavením. Pole _pustla. Krab__ maso je velmi chutné. Voda _tékala. Chvíle _trávené s ní. Faradayov__ objevy. Ty objevy. Sob__ stáda. Oba jsme kytarovým__ nadšenci.  __pyšněl z toho.

 

Brzy k nám přijeďte!  Špičkoví hráči létají často. Jablka zčervenala. S novým bojovým vybavením. Pole zpustla. Krabí maso je velmi chutné. Voda stékala. Chvíle strávené s ní. Faradayovy objevy. Ty objevy. Sobí stáda. Oba jsme kytarovými nadšenci.  Zpyšněl z toho.

 

Nová látka

 

 

Druhy vět podle postoje mluvčího

 
 oznamovací – prostě sděluje, normální slovosled, na konci tečka.
                    

→ rozkazovací – sloveso ve formě rozkazu.
    Piš! Zdvořile: Prosím, pište.
               

 přací – vyjadřují přání, prosbu, touhu.
    Citově zabarvené. Důraz. Často přací částice (Kéž, kéž by, ať).
    Př: Kéž bych měla jedničku!

 
              

→ zvolací – zvolací větou mluvčí projevuje radost, nevolí, zděšení.
    Př. Jana už je tady!, Ty uličníku …!

 tázací – ty se dále dělí na:
        
        a) doplňovací – intonace klesá, je zde odpověď       
        b) zjišťovací – stoupavá intonace, odpověď je ano, ne
        c) vylučovací – více možností, odpovědí je jedna část otázky
 
          d) rozvažovací – nečekáme odpověď, ptáme se sami sebe
          e) řečnické – nečekám odpověď
 
            
 
-------------------------------------------------------------------
 
 
Věty:
    a) oznamovací = intonace klesá, v písmu píšeme tečku
    b) tázací:
        – zjišťovací = zjišťují správnost informace, odpověď ano / ne, intonace stoupá
        - doplňovací = doplnění informace, intonace klesá
        - vylučovací = nejdříve intonace stoupá, poté klesá
c) žádací: 
        - rozkazovací = příkazy (!), zákazy (!), prosby (.)
        - přací = bez oslovení
d) zvolací = silné citové zabarvení, označujeme vždy vykřičníkem
 

 

 

Domácí úkol

 

 

Video

https://www.facebook.com/photo.php?v=1451960135856

Zpět