Vedlejší věta doplňková

23.04.2012 22:14

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.pedf.borec.cz%2FVV_prisudkova_doplnkova.doc

 

 

Vedlejší věta doplňková:

- vyjadřuje doplněk věty řídící, nejčastěji bývá připojena spojkami jak, kterak
- závisí na slovese, ale přitom se vztahuje i ke jménu
- pomůcka k zapamatování: vztahuje se ke slovesu smyslového vnímání (vidět, pozorovat, slyšet, cítit, uvidět)
 
příklady:
Učeň pozoroval mistra, jak ošetřuje nástroj.
Díval jsem se na kluzák, jak krouží vysoko nad lesy.
Petr si představoval Vaška, jak by si počínal na jeho místě.
 
 
Cvičení - nahraďte doplňky vedlejšími větami doplňkovými:
Pozoroval jsem Kamila bezradně se rozhlížející po okolí. (… jak se bezradně rozhlížel po
okolí)
 
Našli jsme Ivetu sedící na pařezu. (… jak sedí na pařezu)
 
Jen málokdy uvidíte kamzíka pasoucího se na svahu. (… jak se pase na svahu)
 
Viděl ji šťastnou. (… jak je šťastná)
 
Mraky nám připadaly jako z olova. (… jako by byly olověné)
 
Potkali jsme Andreu spěchající do školy (… jak spěchá do školy)
 
Zastihli jsem Petra pěkně rozzuřeného (… jak byl pěkně rozzuřený)
 
Slyšel jsem Renatu zakašlat. (… jak zakašlala)
 
A naopak:
 
Viděl jsem Danu, jak byla naštvaná (viděl jsem Danu naštvanou)
 
Spatřili jsme kočku, jak se plíží ke kleci s kanárkem (plížit se ke kleci s kanárkem)
 
Slyšeli jsme sýčka, jak zahoukal (slyšeli jsme sýčka zahoukat)
 
Nevšimli jsme si policisty, jak nás staví plácačkou. (policisty stavějícího nás plácačkou)
 
Neviděl jsem Zdeňka, že by byl spokojen (spokojeného)
 
Lesník zahlédl veverku, jak zmizela v dutině stromu (veverku zmizivší v dutině stromu)
 
Překvapili jsme Marii, kterak hraje na housle. (hrající na housle)
 
Přistihli jsme ho, jak vypráví pohádky. (vyprávět pohádky)
 
Učebnice 93/3 – změňte větu jednoduchou tak, aby věta vedlejší byla a) předmětná, b)
 
doplňková
 
Viděl jsem ho sedět na lavičce v parku (předmětná: Viděl jsem, že(jak) sedí na lavičce
 
v parku, doplňková: Viděl jsem ho, jak sedí na lavičce v parku)
 
Brzy ráno jsem uslyšel kokrhat kohouta (předmětná: Uslyšel jsem, jak kohout kokrhá,
 
doplňková: Uslyšel jsem kohouta, jak kokrhá)
 
Spatřil jsem toho člověka utíkat do lesa (předmětná: Spatřil jsem, jak utíká do lesa,
 
doplňková: Spatřil jsem ho, jak utíká do lesa)
 
Už jste slyšeli Irenu hrát na klavír? (předmětná: Už jste slyšeli, jak hraje na klavír?
 
Doplňková: Už jste ji slyšeli, jak hraje na klavír)
 
V létě jsme viděli srny pást se na louce (předmětná: V létě jsme viděli, jak se srny pasou
 
na louce, doplňková: v létě jsme viděli srny, jak se pasou na louce)
 
Najednou ucítil vát slabý večerní vánek. (předmětná: Najednou ucítil, jak vane vánek.
 
Doplňková: Najednou ucítil vánek, jak slabě vane)
 
Napjatě sledoval Petra při slaňování ze skály. (Předmětná: Napjatě sledoval, jak Petr
 
slaňuje ze skály. Doplňková: Napjatě sledoval Petra, jak slaňuje za skály)
 
Zaslechl ho bouchnout dveřmi. (Předmětná: Zaslechl, jak bouchl dveřmi. Doplňková:
 
Zaslechl ho, jak bouchl dveřmi)
 
V laboratorních pracích budeme pozorovat buňky při dělení. (V lab.p. budeme sledovat,
 
jak se dělí buňky. Doplňková: V lab.p. budeme sledovat buňky, jak se dělí)
 
Věta přísudková:
Zpět