Vedlejší věty

17.04.2012 10:35

93/3

 

Vedlejší věta přísudková

Přísudková věta = jmenná část přísudku.

    Je v hlavní větě sponové sloveso (být, bývat, stát se, stávat se)? Ne. ->

    Je tam jmenná část? Ne. ->

    Je podmět nevyjádřený? Ne. ->

                         => vedlejší věta přísudková

   Nejsem takový, aby se na mě nedalo spolehnout.
                    Nejsem nespolehlivý.                

   Obloha byla, jako by ji vymetl.
           Obloha byla vymetená

 

    Byl moc mladý. - přísudek jmenný se sponou

    Nejsemmladý.

    Nejsem už, jaký jsem býval.
    Jsem ještě mladá.
     Jsem ještě, jako bych se sotva narodila.

    Ve škole bylo rušno.
    Ve škole bylo, jako by tam vybuchla bomba.  VV přísudková.
    

    Toto není Voldemort.
    Toto není ten, jehož jméno se nevyslovuje.

    Stal se námořníkem. - přísudek jmenný se sponou

    Stal se tím, který se plaví po mořích. vv přísudková

    Stal jsem se námořníkem, který se plaví po mořích. v.v. přívlastková

 

Není to ta, která nás zradila. Tomáš byl prvním, který se zajímal. Jsem, jako bych dostal výprask.

 

 

 

 

 

 

 

 

97/4

97/6

 

 

Vedlejší věta podmětná

nahrazuje podmět 

Žalobníčkové jsou neoblíbení. - podmět

Ti, kdo žalují, jsou neoblíbení. - vedlejší věta podmětná

 

Voldermort je padouch.                       - podmět

Ten, o kterém se nemluví, je padouch. - vedlejší věta podmětná

 

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

 

Kdy se odstěhoval, se neví.

Je jedno, proč to udělal. - Co je jedno? Proč to udělal.

Mně se nepoštěstí, abych vyhrál.


                VH                     VV
Mamince není lhostejné, jak se chováš.

    co není lhostejné...
 

           VH                        VV
Bylo by nespravedlivé, aby byl odměněn.
   co by bylo nespravedlivé?

 

      VV                                 VH
Kam se Rek zaběhl, zůstává záhadou.

    co zůstává záhadou?

 

97/6

Ať se viník přihlásí....

Ať se přihlásí ten, kdo se provinil.

 

Opakování, druhy vedlejších vět - přísudková a podmětná88

  • Ať se přihlásí ten, kdo se provinil. 
  • Je jedno, proč to udělal. 
  • Mně se nepoštěstí, abych vyhrál.
  • Byl, jako by ho opařil. 
     

Vedlejší věta předmětná

Předmět - opakování
- závisí na slovese (ptáme se slovesem)

- ptáme se pádovými otázkami (kromě 1. a 5. pádu)
    Viděl ji.  Viděl koho co?
- pokud se můžeme zeptat ještě jinak, má jiná otázka přednost (většinou jde o přísl. určení)

Lovili je pro kůžeLovili je pro koho, co? Ale lépe - lovili je za jakým účelem, proč? => PUúčelu

98/Nejslavnější objev v Egyptě, 100/1

Vedlejší věta předmětná

Petr zkoumal příčinu neúspěchu.       - koho, co zkoumal?

Petr zkoumal, co bylo příčinou neúspěchu. - koho, co zkoumal?

102/4

                           Vv předm. 3. p.
Nevěř tomu, kdo ti lichotí.  

 

    Vedlejší věty příslovečné

 

 

 

    Najednou beze stopy zmizel.
    Najednou zmizel, jako by se po něm země slehla.

                Příslovečné určení způsobu. Ptáme se jak?

    1Věta Hlavní
       \
        2VV příslovečná způsobová

            (číslujeme podle pořadí ve větě)

Příslovečné určení příčiny a účelu

 

    Nepřišel, protože byl nemocný.

    1VH
      \

       2VV příslovečná příčinná (z jaké příčiny nepřišel?)

----------------------------------------------------------------

    Koupil jí kytku, aby jí udělal radost.

     1VH

          \
           2VV příslovečná účelová (za jakým účelem koupil kytku?)

 

Příčina ----> děj věty
 (Ptáme se proč?)
                  děj věty --------> účel

                                                          (Ptáme se "za jakým účelem?")

-----------------------------------------------------------------------------------------

Přísl. určení podmínky

    Když budeš mít dobré známky, můžeš na tábor.    

                                   2VH
                                                          /
    1VV příslovečná podmínková

     (ptáme se: Za jaké podmínky můžeš na tábor?)
    Pozor - plete se s PU časovou (kdy?).
    Časté Jestliže, -li

    Nebude-li pršet, nezmoknem.

   

     Pokud se budeš dobře učit, budeš se mít později dobře.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Přísl. určení přípustky

 

    I když pršelo, vydali jsme se na cestu.    

                                   2VH
                                                          /
    1VV příslovečná přípustková
     (ptáme se: I přes jakou překážku jsme se vydali na cestu?)

   

110/9

110 dole

https://www.computerhistory.org/babbage/ - video

Již po staletí pomáhají lidem při počítání různé pomůcky. Nejpřesnějším a nejrychlejším počítacím strojem je počítač. První počítač sestrojil na počátku 19. století Charles Babbage. I přes použití pouhých mechanických pomůcek, jako jsou ozubená kola a páky, dokázal počítač sčítat dlouhé řady číslic a výsledky tiskl. Dnešní počítače jsou elektronické. Kvůli nejjednoduššímu způsobu měnění elektronického signálu, jakým je zapínání a vypínání elektrického proudu, použivají počítače dvojkovou soustavu, která má jen dvě číslice, 0 a 1.

 

 

 

 

 

Zlata mu dal král plnou náruč.

Zlata mu dal král tolik, kolik jen mohl unést.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět