Vedlejší věty příslovečné

11.05.2012 08:50

Opakování příslovečného určení

Podtrhni příslovečná určení místa času (ptáme se kde, kam, odkud a kdy, odkdy, dokdy, jak dlouho, jak často)

Kolumbovo vejce
(Domácí úkol)

Žil kdysi dávno v Janově chudý tkadlec a měl dva syny. Dnes o mladším nevíme nic, ale starší se jmenoval Kryštof. Tenkrát byl svět pro lidi hrozivý a do dálek se někdy vydávali jen kupci. Ale i oni se pouštěli jen cestou na východJednoho dne Kryštof navrhl: "Zkusme plout příště na západ."

 

 

Vedlejší věty příslovečné místní a časové

příslovečná urč. místa & času vedlejší věty
Odbočil na lepší cestu. Odbočil tam, kde byla lepší cesta.
Šel neznámo kam.  Šel, kam ho nohy nesly.
Při odchodu zabouchl dveře. Když odcházel, zabouchla dveře.
Při každém setkání se usmívá.  Kdykoli ho potkám, usmívá se.
   

 

 

 

   

    

   

 

Zpět