Vedlejší věty

09.05.2012 08:29

 

Nakresli graf souvětí a urči druh věty vedlejší.

 • Vydal se tam, kde byla schůdnější cesta.
 • Počkej doma, dokud se nevrátím.
 • Vůbec si neumím představit, že tam nepřišel.
 • Budeš-li klidná, všechno se urovná.
 • Když ráno vyšlo slunce, nikdo v táboře nebyl.
 • Dlouho jsme nemohli zjistit, kdo si z nás dělá legraci.
 • Před domem zastavilo auto, které bych si okamžitě koupil.
 • Držel rukavice v ruce, protože bylo tepleji.

 

 

Počkám, dokud se nevrátíš.

Mohl jsi mi říct, že nepřijdeš.

Viděl jsem chlapce, který to zvládl.

 

 

 

 

 

Souvětí souřadné

Vymysli souvětí souřadné s následujícími významovými poměry.

a)      Slučovací  (a, i, také, ani, pak….jednak-jednak, ani-ani…)

b)      Odporovací (ale, avšak, však, nýbrž, sice-ale…)

c)      Stupňovací (ba, dokonce, ba i, dokonce i, nejen-nýbrž i, nejen-ale dokonce…)

d)      Příčinný (neboť, vždyť, totiž, však také)

 

 

 

 

 

 

                                        2VH 
                                      /          \
1VV příslovečná časová       3VV přívlastková

    Kdy uviděli skupinu.....?         jaké mlýny?

Sotva však vyrazili na další pouť, uviděli skupinu větrných mlýnů, které napřahovaly svá ramena k nebi jako nestvůrné bytosti.

Graficky znázorněte stavbu souvětí.

Určete větné členy:

 • na pouť       - přísl. určení místa
 • mlýnů          - přívlastek nesh. (jakou skupinu? skupinu mlýnů)
 • jako bytosti  - příslovečné určení způsobu (přirovnání)

 

 

vy-32-inovace-05-cj-skladba-druhy-vet-vedlejsich.docx (311,5 kB)
vy-32-inovace-3a05cj9-vety-vedlejsi.pptx (246 kB)
vy-32-inovace-03-35.pptx (142,1 kB)
VY_32_INOVACE_03-37.pptx (162 kB)
vy-32-inovace-03-30.pptx (155,2 kB)


 

Zpět