Velká písmena - cvičení

06.02.2012 11:14

9. r: 66/1

 • Koncem 8. století porazil Karel Veliký Avary a téměř zničil jejich říši.
 • Roku 1409 by vydán Dekret kutnohorský
 • Ve Spolkové republice Německu žijí také Lužičtí Srbové.
 • Naše Země je jednou z devíti planet Slunce.
 • V České republice jsou úrodné nížiny Polabí a Haná.
 • Největším státem v Jižní Americe je Brazilská federativní republika.
 • Obec Moravská Nová Ves leží na jižní Moravě.
 • Bratranec bydlí na náměstí Republiky.
 • Žádost jsme poslali na Magistrát města Brna.
 • Obraťte se na Městský úřad v Lomnici nad Popelkou.
 • Dědeček byl ředitelem Základní školy v Hostomilích pod Brdy.
 • Moje sestřenice byla přijata na Obchodní akademii v Berouně. 
 • O tomto problému jednal také Obecní úřad v Hluboši.

 

 

1.

Při řece MORAVĚ se prostírají dvě rozsáhlé nížiny. Své návštěvy v PRAZE jsme využili k prohlídce NÁRODNÍHO DIVADLA. Básník JAN SKÁCEL se narodil ve VNOROVECH na STRÁŽNICKU. Když jsme projížděli PARDUBICEMI, vzpomněl jsem si na PARDUBICKÝ PERNÍK a na koňské dostihy. K VÁNOCŮM jsem dostal několik knih. Z JIŽNÍ EVROPY dovážíme ranou zeleninu a ovoce. Naši astronomové získali nové poznatky o naší ZEMĚKOULI, MĚSÍCI, JUPITERU a jiných planetách. Znáš některou pověst o VELKÉM PÁTKU? Při cestě do KUTNÉ HORY jsme projížděli VYŽLOVKOU. Na LYSÉ HOŘE bývá mnoho sněhu. V únoru nejjasněji září SOUHVĚZDÍ ORION. Můj bratr RADEK dostal k narozeninám knihu JIŘÍHO ŽÁČKA KOLIK MÁ PRAHA VĚŽÍ. Na SMÍCHOVĚ jsem se smál, ve STRAŠNICÍCH jsem se bál, v KOBYLISÍCH jsem jel na kobyle, řehtala na mě roztomile.

 

 

2.
Oblíbené mužské křestní jméno MIROSLAV je zároveň názvem JIHOMORAVSKÉHO města ležícího nedaleko ZNOJMA ve známé ovocnářské a vinařské oblasti. Data nešťastných bitev na MORAVSKÉM POLI, u LIPAN a na BÍLÉ HOŘE si každý ČECH pamatuje. Známou OPERU HUBIČKA komponoval BEDŘICH SMETANA už po ztrátě sluchu. Oblíbený obrázkový ČASOPIS KVĚTY, který v roce 1834 začal vydávat JOSEF KAJETÁN TYL, vychází dodnes. Mezi moderními ČESKÝMI malíři zaujímají přední místa MAX ŠVABINSKÝ, rodák KROMĚŘÍŽSKÝ, a JAN ZRZAVÝ, který se narodil na ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ. Knize KARLA POLÁČKA BYLO NÁS PĚT se oblíbeností vyrovnají jeho EDUDANT a FRANCIMOR se SVÝM KOCOUREM ŠMAKOVNÍKEM, KOZLEM RUDOLFEM a starým DRAKEM, který se jmenoval VERPANIDES, a snad také KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA EDUARDA BASSE. Píseň KDE DOMOV MŮJ, naše STÁTNÍ HYMNA, zazněla poprvé z úst slepého žebráka MAREŠE v TYLOVĚ HŘE FIDLOVAČKA ANEB ŽÁDNÝ HNĚV A ŽÁDNÁ RVAČKA.

 

 

3.

STRAKOVA AKADEMIE
Sídlem VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY je NOVOBAROKNÍ budova na MALOSTRANSKÉM břehu VLTAVY pod LETENSKOU PLÁNÍ. Byla vystavěna v letech 1891 až 1896 podle návrhu ARCHITEKTA VÁCLAVA ROŠTLAPILA a původně sloužila jako STUDENTSKÁ KOLEJ pro nemajetné členy ČESKÉ ŠLECHTY. Název STRAKOVA AKADEMIE získala tato budova podle CÍSAŘSKÉHO TAJNÉHO RADY JANA PETRA HRABĚTE STRAKY, PÁNA na NEDABYLICÍCH a LIBČANECH, který roku 1710 odkázal svůj majetek k zřízení AKADEMIE určené pro "mládež chudou, STAVU VYŠŠÍHO NÁRODU ČESKÉHO". Naplnění HRABĚCI ZÁVĚTI ztížily ADMINISTRATIVNÍ průtahy a komplikace způsobené zásahy VÍDEŇSKÉ VLÁDY. Stavba sama se uskutečnila v prostorách bývalé JEZUITSKÉ ZAHRADY a náklady na ni dosáhly 1 milion tehdejších korun. Po dvou letech fungování STUDENTSKÉ KOLEJE vzniklo zde i ČESKO-NĚMECKÉ GYMNÁZIUM. Dnes slouží celý objekt ŠLECHTICKÉ AKADEMIE vládním účelům. Stal se sídlem ÚŘADU PŘEDSEDNICTVA VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. cvičení
________________________________________
Řešení:
Při řece Moravě se prostírají dvě rozsáhlé nížiny. Své návštěvy v Praze jsme využili k prohlídce Národního divadla. Básník Jan Skácel se narodil ve Vnorovech na Strážnicku. Když jsme projížděli Pardubicemi, vzpomněl jsem si na pardubický perník a na koňské dostihy. K Vánocům jsem dostal několik knih. Z jižní Evropy dovážíme ranou zeleninu a ovoce. Naši astronomové získali nové poznatky o naší zeměkouli, Měsíci, Jupiteru a jiných planetách. Znáš některou pověst o Velkém pátku? Při cestě do Kutné Hory jsme projížděli Vyžlovkou. Na Lysé hoře bývá mnoho sněhu. V únoru nejjasněji září souhvězdí Orion. Můj bratr Radek dostal k narozeninám knihu Jiřího Žáčka Kolik má Praha věží. Na Smíchově jsem se smál, ve Strašnicích jsem se bál, v Kobylisích jsem jel na kobyle, řehtala na mě roztomile.
 
 
 
2. cvičení
________________________________________
Řešení: 
Oblíbené mužské křestní jméno Miroslav je zároveň názvem jihomoravského města ležícího nedaleko Znojma ve známé ovocnářské a vinařské oblasti. Data nešťastných bitev na Moravském poli, u Lipan a na Bílé hoře si každý Čech pamatuje. Známou operu Hubička komponoval Bedřich Smetana už po ztrátě sluchu. Oblíbený obrázkový časopis Květy, který v roce 1834 začal vydávat Josef Kajetán Tyl, vychází dodnes. Mezi moderními českými malíři zaujímají přední místa Max Švabinský, rodák kroměřížský, a Jan Zrzavý, který se narodil na Českomoravské vrchovině. Knize Karla Poláčka Bylo nás pět se oblíbeností vyrovnají jeho Edudant a Francimor se svým kocourem Šmakovníkem, kozlem Rudolfem a starým drakem, který se jmenoval Verpanides, a snad také Klapzubova jedenáctka Eduarda Basse. Píseň Kde domov můj, naše státní hymna, zazněla poprvé z úst slepého žebráka Mareše v Tylově hře Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka.
 
 
 
3. cvičení
________________________________________
Řešení: 
Strakova akademie 
Sídlem vlády České republiky je novobarokní budova na malostranském břehu Vltavy pod Letenskou plání. Byla vystavěna v letech 1891 až 1896 podle návrhu architekta Václava Roštlapila a původně sloužila jako studentská kolej pro nemajetné členy české šlechty. Název Strakova akademie získala tato budova podle císařského tajného rady Jana Petra hraběte Straky, pána na Nedabylicích a Libčanech, který roku 1710 odkázal svůj majetek k zřízení akademie určené pro "mládež chudou, stavu vyššího národu českého". Naplnění hraběcí závěti ztížily administrativní průtahy a komplikace způsobené zásahy vídeňské vlády. Stavba sama se uskutečnila v prostorách bývalé jezuitské zahrady a náklady na ni dosáhly 1 milion tehdejších korun. Po dvou letech fungování studentské koleje vzniklo zde i česko-německé gymnázium. Dnes slouží celý objekt šlechtické akademie vládním účelům. Stal se sídlem Úřadu předsednictva vlády České republiky.
 
Zpět