Věta a souvětí

07.06.2012 09:51

1 přísudek = 1 věta (přísudek = slovesný tvar)

    šel jsem = 1 přísudek

    mohl bych

    jsem zdravý

    nechtěl být nemocný

 

Máme dlouho školu. Přijdu pozdě. = 2 věty

Máme dlouho školu, proto přijdu pozdě. = 1 souvětí o dvou větách (2 přísudky).

Souvětí může mít libovolný počet vět.

 

120/cv. 7a

Šetřím školní majetek proto se učebnice ani nedotknu.

V minulosti byla voda řek čistá že ji naši předkové pili dobrovolně.

Protože jsme běželi dva doběhl jsem jako druhý vítěz.

Most slouží k tomu aby pod ním tekla řeka.

Aby se táta nevztekal u televize poslala ho máma na hokej.

 

 

 

řešení

 

Šetřím školní majetek, proto se učebnice ani nedotknu.

V minulosti byla voda řek čistá, že ji naši předkové pili dobrovolně.

Protože jsme běželi dva, doběhl jsem jako druhý vítěz.

Most slouží k tomu, aby pod ním tekla řeka.

Aby se táta nevztekal u televize, poslala ho máma na hokej.

 

 

 

Zpět