Větná skladba

26.03.2012 20:49

Přísudek jmenný 

    - se sponou

    - beze spony

Přísudek slovesný

    - jednoduchý

    - složený

 

Podmět

    - vyjádřený

    - nevyjádřený

    

    - několikanásobný

 

Lidé si je dodnes ukazují a tomu kameni (oni) říkají Žižkův kámen.

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNÝ PODMĚT

    V televizi dávají film. - Kdo? Oni. Ale nevíme jací oni. => všeobecný podmět.

Nevyjádřený podmět.

    Šel. (on) 


    Mám. (já)

 

Několikanásobný přísudek

Žižka dobyl, vyplenil a zapálil hrad. - více sloves

 

Několikanásobný podmět

Žižka a Prokop Holý byli husité.

    Vláďa, Tomáš, Jirka, Karolína, Nela a Martina jsou žáci 6. třídy.
     podmět několikanásobný                           přísudek

    Auta, autobusy a motorky jsou motorová vozidla.

    Nela a Karolína jsou kamarádky.

 

PODMĚT A PŘÍSUDEK se ve větě shodují

Shoda podmětu s přísudkem - i/y

 

rod mužský životný -    Chlapci, občané, muži, sněhuláci se shromáždili.

rod mužský neživotný - Domy, ukazatele, zástupy stály

rod ženský                  - Dívky, děti, závodnice přišly.

rod střední                  - Auta, housata, pole, náměstí stála.

 

104/2 - převeďte do minulého času

104/3 - vymyslete věty v minulém čase 

           Národy ----->   Národy povstaly.

 

 

 

104/2

Libeňská tlupa.

Planoucí ohně ozařovaly tábořiště libeňské tlupy. Muži hledali místo pod převislou skálou. Chtěli se tak chránit před ostrým větrem. Ženy připravovaly unaveným lovcům večeři. Pekly maso nad žhavými uhlíky. Děti skotačily na trávníku. Starší lovci seděli na kamenech blízko ohně.

 

 

 

Přísudek jmenný

sponová slovesa: být, bývat, stát se, stávat se

    On byl mladý. On se stal kapitánem.

 

Přísudek slovesný složený    ´´

Přísudek může být také složený ze dvou sloves:

moci, smět, muset, mít, chtít (způsobová slovesa)

začít, začínat, přestat, přestávat, zůstat, zůstávat (fázová slovesa, fáze je část děje - začátek, konec...)

+ infinitiv významového slovesa (dělat, jít....)

Mohu jít. Smím zůstat. Musíš jíst. Má hlad. Chce jíst.

 Začíná pršet. Přestává sněžit.

vysvětlivky: fáze = část děje, "Střechu postavíme až v poslední fázi."

 

93/3

 

Vedlejší věta přísudková

 

Vedlejší věty nahrazují jméno v přísudku jmenném se sponou.

Obloha byla vymetená. / Obloha byla,  jako by ji vymetl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět