Větné členy

15.01.2012 22:11

 

https://dum.rvp.cz/materialy/stahnout.html?s=faxiydnb

Větné členy

 

1. Vyhledej ve větách podmět a přísudek a urči jejich druh:


 

                                                        Podmět (Po)                            Přísudek (Př)

 

Počítače ulehčily lidem práci.

 

Běžel se psem na zahradu.

 

Bratr se stal lékařem.

 

Podzim bývá deštivý.

 

Seděli s maminkou na zahradě.

 

Nevěděl si rady.

 

O víkendu bývám sama.

 

Musíš natrhat dívce květiny.


 

 

2. Urči, kterým slovním druhem je vyjádřen podmět:


 

Na kopci se tyčí rozhledna.

 

Oni tam nepůjdou.

 

Notebook je krásný dárek.

 

Na přechodu svítí červená.

 

Na věži odbila pátá. 

 

Mladí tam zůstali.


 

Petr píše na tabuli.

 

Starci šli pomalu.


 

 


 

3. Doplňte vhodné přívlastky a určete, zda jsou shodné nebo neshodné:

 

______________________ stůl, _________________ běžci,

 

_____________________ salát, paprsky ___________________,

 

cesta ___________________, _________________ zajíc,

 

_____________________ mrak, pasta_____________________,

 

____________________ vlasy, židle ________________________

 

 

4. Najděte ve větách slova ve funkci předmětu a určete jeho pád:

 

Zavolej mamince.

 

Pavel se napil džusu.

 

Babička pěstuje na zahrádce ředkvičky, kedlubny a cibuli.

 

Marek se svěřil se svým problémem kamarádovi.

 

Koupila jsem bratrovi dvě knížky.

 

Horolezci zdolali strmý vrchol.

 

Břehy řeky lemovala přístaviště s pramicemi.

 

 

5. Vysvětlete význam těchto rčení:

 

co na srdci, to na jazyku

 

chytit příležitost za pačesy

 

pamatovat na zadní kolečka

 

pýcha předchází pád

 

pozdě bycha honit

 

prásknout do bot

 

6. Doplňte ke slovesům příslovečná určení místa, času a způsobu:

 

Např. běhal – na hřišti, ráno, závodně

 

jedla –

 

šel –

 

vrátil se –

 

pracovala –

 

zastavila se –

 

odletěl –

 

dívala se –

 

psal –

 

 

7. Vytvořte větu, ve které budou zmiňovaná tři příslovečná určení:

 

Např. Včera jsem zběsile nakupovala v obchodě.

 

 

 

 

 

8. Znázorněte graficky tyto věty a určete větné členy:

 

 

Naše maminka psala odpoledne e-mail.

 

 

 

 

 

 

 

 

Koně se pásli včera na louce.

 

 

 

Večer půjdu ke kamarádce.

 

 

 

Sestra se bojí velkých pavouků.

 

 

 

Na jaře kvetou tulipány.

 

 

 

Mlha zahalila město.

 

 

 

9. Určete všechny slovní druhy:

 

Mars se nazývá pro svou jasně rudou barvu na noční obloze Rudá planeta

 

a výzkum ukázal, že planetu obíhá pět měsíců.

 

 

10. Podtrhněte ve větách doplňky:

 

Skončili jako první.

Cítím se unaven.

Nechali ji tam samotnou.

Chlapec se vrátil znechucen.

Zvolili ho kapitánem.

Bratr se stal učitelem.

 

Větné členy – ŘEŠENÍ

 

1. Vyhledejte ve větách podmět a přísudek a urči jejich druh:


 

                                                        Podmět (Po)                            Přísudek (Př)

 

Počítače ulehčily lidem práci.   počítače – vyjádřený      ulehčily – slovesný

 

Běžel se psem na zahradu.        on – nevyjádřený            běžel – slovesný

 

Bratr se stal lékařem.       bratr – vyjádřený     se stal lékařem – jm. se sponou

 

Podzim bývá deštivý.     podzim – vyjádřený        bývá deštivý – jm. se sp.

 

Seděli s maminkou na zahradě. oni – nevyjádřený           seděli – slovesný

 

Nevěděl si rady.                       on – nevyjádřený            nevěděl si – slovesný

 

O víkendu bývám sama.           já – nevyjádřený    bývám sama – jm. se sp.

 

Musíš natrhat dívce květiny.     ty – nevyjádřený   musíš natrhat – slovesný

                       složený                            


 

 

2. Urči, kterým slovním druhem je vyjádřen podmět:


 

Na kopci se tyčí rozhledna.      rozhledna – podstatné jméno

 

Oni tam nepůjdou.                   oni – zájmeno

 

Notebook je krásný dárek.        notebook – podstatné jméno

 

Na přechodu svítí červená.      červená – přídavné jméno

 

Na věži odbila pátá.                  pátá – číslovka

 

Mladí tam zůstali.                      mladí – přídavné jméno

 

Petr píše na tabuli.                   Petr – podstatné jméno

 

Starci šli pomalu.                     starci – podstatné jméno


 

 


3. Doplňte vhodné přívlastky a určete, zda jsou shodné nebo neshodné:

 

dřevěný (shodný) stůl, rychlí (shodný) běžci,

 

zeleninový (shodný) salát, paprsky slunce (neshodný),

 

cesta lesem (neshodný), hnědý (shodný) zajíc,

 

bouřkový (shodný) mrak, pasta na zuby (neshodný),

 

blonďaté (shodný) vlasy, židle ze dřeva (neshodný)

 

 

4. Najděte ve větách slova ve funkci předmětu a určete jeho pád:

 

Zavolej mamince. 3. p.

 

Pavel se napil džusu. 2. p.  

 

Babička pěstuje na zahrádce ředkvičky, kedlubny a cibuli. 4. p.

 

Marek se svěřil se svým problémem kamarádovi. 7. p.; 3. p.

 

Koupila jsem bratrovi dvě knížky. 3. p.; 4. p.

 

Horolezci zdolali strmý vrchol. 4. p.

 

Břehy řeky lemovala přístaviště s pramicemi. 4. p.

 

 

5. Vysvětlete význam těchto rčení:

 

co na srdci, to na jazyku           říká popravdě, co si myslí

 

chytit příležitost za pačesy       nenechat si nic uniknout

 

pamatovat na zadní kolečka      nechat si v záloze nějakou jistotu

 

pýcha předchází pád      pokud budeme pyšní (arogantní), vymstí se nám to

 

pozdě bycha honit          když nám něco unikne, zaváháme, už to nezískáme

 

prásknout do bot            odejít (utéct), aniž bychom se rozloučili

6. Doplňte ke slovesům příslovečná určení místa, času a způsobu:

 

Např. běhal – na hřišti, ráno, závodně

 

jedla – v kuchyni, odpoledne, hltavě

 

šel – v lese, včera, svižně

 

vrátil se – domů, brzy, kvapně

 

pracovala – na poli, rok, usilovně

 

zastavila se – v kině, v pondělí, nečekaně

 

odletěl – z Prahy, v podvečer, vesele

 

dívala se – do jídelny, v poledne, hladově

 

psal – do sešitu, v hodině, pomalu

 

 

7. Vytvořte větu, ve které budou zmiňovaná tři příslovečná určení:

 

Např. Včera jsem zběsile nakupovala v obchodě.

 

V pondělí přišel do školy pozdě.

 

 

8. Znázorněte graficky tyto věty a určete větné členy:

 

 

Naše maminka psala odpoledne e-mail.

 

Pks     Po           Př      PUČ       Pt 4. p.

 

Koně se pásli včera na louce.

 

Po       Př         PUČ  PUM

 

Večer půjdu ke kamarádce.

 

PUČ   Př       PUM (Pt 3. p.)

 

 

Sestra se bojí velkých pavouků.

 

Po        Př         Pks      Pt 2. p.

 

 

 

Na jaře kvetou tulipány.

 

PUČ       Př       Po

 

 

 

Mlha zahalila město.

 

Po       Př          Pt 4.p.

 

 

 

9. Určete všechny slovní druhy:

 

1        3    5          7    3         6      2        1       7    2        1          2       1

 

Mars se nazývá pro svou jasně rudou barvu na noční obloze Rudá planeta

8    1             5      8      1           5     4      1

 

a výzkum ukázal, že planetu obíhá pět měsíců.

 

 

10. Podtrhněte ve větách doplňky:

 

Skončili jako první.

Cítím se unaven.

Nechali ji tam samotnou.

Chlapec se vrátil znechucen.

Zvolili ho kapitánem.

Bratr se stal učitelem.

Zpět