Větný rozbor?

18.03.2012 19:33

Kvíz - větné členy

 

https://jurcik.bigbloger.lidovky.cz/c/251214/Vetne-rozbory-zbytecne.html

 

 

Větné rozbory zbytečné?

pátek 16. březen 2012 11:02

Je nějaký rozdíl mezi větou 

Studenti, maturující s vyznamenáním, se vesele bavili.

a větou

Studenti maturující s vyznamenáním budou přijati na vysoké školy bez přijímacích zkoušek.

Rozdíl spočívá v tom, že přívlastek oddělený čárkou (-ami) je přívlastek volný, tedy ho můžeme vypustit bez změny smyslu věty, tedy

Všichni studenti se vesele bavili,

kdežto týž přívlastek čárkami neoddělený je přívlastek těsný, který nemůžeme vypustit, protože bychom podstatně změnili smysl věty na 

Všichni studenti budou přijati na vysoké školy bez přijímacích zkoušek.

Na jednom z prvních seminářů o rámcových vzdělávacích programech mě šokoval jeden z předních školitelů otázkou, k čemu žák potřebuje znát rozdíl mezi volným a těsným přívlastkem!!!? Výše uvedený příklad je ze školního prostředí, který žádný soudný člověk nebude používat jako argument při přijímání studenta na vysokou školu. Představme si však situaci, kdy např. v hospodářské smlouvě půjde o mnoho? Stačí místo těsného přívlastku použít volný v dodavatelských či platebních lhůtách. Chytrý právník může na základě pravopisných neznalostí svého konkurenta lehce dostat do úzkých, neboť co je psáno, to je dáno.Informace ČT z denního tisku dnes ráno o tom, že se našly moudré hlavy, které by rády ulehčily školákům výuku českého jazyka zrušením větných rozborů, je doslova alarmující. Jak vidno, češtinářských polovzdělanců, které vypouštějí pedagogické fakulty, přibývá. Prý bude stačit, když děti budou umět rozeznat podmět a přísudek. Skoro to vypadá tak, že článek určený pro první duben někdo omylem otiskl už dnes. Uskutečnění té šílené myšlenky by naše děti zbavilo schopnosti normálního uvažování, protože právě správné pochopení stavby, stejně jako matematika, je základem logického myšlení.
 
 

Česká gramatika je pro školáky příliš složitá a učit se ji je zbytečné. (…) Proto možná ze školních učebnic některé kapitoly úplně zmizí. Shodují se na tom mnozí učitelé, pedagogičtí odborníci i úředníci ministerstva školství.

Česká gramatika je těžká a složitá. O tom žádná. Dokonce věřím – a chápu -, že málokdo znalosti o vedlejší větě přívlastkové nebo doplňkové použije v běžném životě. Nikdy by mě nenapadlo (a sám před sebou bych se musel stydět) ji však označit za zbytečnou.Jednou už jsem Čech, a tak se ode mě očekává, že budu umět česky a i o těch nejvzdálenějších jevech budu aspoň vědět, že existují a pasivně je budu ovládat.

Ovšem někteří pedagogové a učitelé mají strach, aby se děti ve škole příliš nezatěžovaly, nedej bože aby se stresovaly! A tak navrhují, že by se z osnov (základních škol) vypustily větné rozbory (děti by poznávaly jen podmět a přísudek), druhy vedlejších vět, přechodníky a slovesné třídy a vzory. Podotýkám, že s posledními dvěma jmenovanými jevy jsem se seznámil až na střední škole, a to jen okrajově. Nevím tudíž, proč se o nich v souvislosti se základními školami hovoří.

Ano, uznávám, že není životně důležité vědět, že v souvětí „Zaslechl sestru, jak v noci odemykala dveře,“ je věta vedlejší větou doplňkovou. Já v budoucnosti (aspoň doufám) už nikdy nebudu potřebovat znalosti o Krebsově cyklu, řešení logaritmických a exponenciálních rovnic ani o šíření světla ve vakuu. S českým jazykem je to jinak. Český jazyk používáme každý den, jsme jeho uživatelé. 

 

Zpět