Vizitky

05.12.2011 20:02

Vytvoř ve Wordu vlastní vizitku

použijte kreslení, tvary, cliparty, wordart, (s obrázky opatrně)

(Níže jsou tři návody, jak vytvořit vizitku ve Wordu. První s pomocí automatických tvarů, druhý s pomocí šablon.)

 

Např. takovouto:

 

Inspirace z Google: Vizitky - obrázky
 

vizitka pomocí průvodce v Open Office (nic moc):

 

Níže jsou tři návody, jak vytvořit vizitku ve Wordu. První s pomocí automatických tvarů, druhý s pomocí šablon:

 

Jak si ve Wordu vyrobit vizitky

Pokud máte v systému nainstalovaný program MS Word a k počítači je připojena tiskárna, můžete si velice jednoduchým způsobem vytvořit vlastní vizitky , které budou přesně odpovídat vašim představám. Chcete vědět, jak na to?

V horní části okna Wordu přejděte do nabídky Soubor, kde klepněte na položku Vzhled stránky. Pokud používáte zobrazení Rozložení při tisku, stačí poklepat levým tlačítkem myši na svislé pravítko.

 

 

 Otevře se okno Vzhled stránky, kde v části Orientace klepněte na položku Na šířku a do kolonek Vlevo a Vpravo uveďte hodnotu 1 cm. Provedené nastavení uložte klepnutím na tlačítko OK.

Z panelu Kreslení vyberte nástroj Obdélník a tažením myší nakreslete obdélník. Na vytvořený obrazec klepněte pravým tlačítkem myši a z vysunuté místní nabídky zvolte možnost Formát automatického tvaru.

 Přejděte na kartuVelikost a rozměry obdélníku upravte na velikost 5 × 9 cm. Stisknutím tlačítka OK uložte provedené změny. Znovu na obdélník klepněte pravým tlačítkem myši a z menu vyberte položku Přidat text

Do obdélníku vepište údaje, které si přejete na vizitce zobrazit. K úpravě vzhledu můžete využít drtivou většinu nástrojů Wordu.

Až budete s výsledkem spokojeni, označte vaši novou vizitku klepnutím levým tlačítkem myši. Následně stiskněte klávesu Ctrl a za jejího stálého držení zkopírujte vytvořenou vizitku tažením myší na zbývající volné místo na stránce.

 

 Otevřete nabídku Soubor a vyberte položku Tisk. V části okna Kopie uveďte požadovaný počet kopií a klepnutím na tlačítko OK zahajte tisk vizitek.

TIP: Chcete si na panely nástrojů přidat panel Kreslení? Otevřete nabídku ZobrazitPanely nástrojů a klepněte na položku Kreslení.
TIP: Protože některé tiskárny mohou mít s nastavením menších okrajů problémy, netiskněte ihned několik kopií, ale nejdříve vytiskněte jen jednu stránku. Bude-li na vytištěné stránce něco chybět, bude nutné nastavení okrajů upravit.
 

(zdroj: https://jnp.zive.cz/jak-si-ve-wordu-vyrobit-vizitky)

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

 

Tvorba vizitek ve Wordu

I v době internetu mají papírové vizitky své nezastupitelné místo při předávání kontaktních informací. Vytvořte si jednoduché vizitky pomocí Wordu a následně je vytiskněte na své domácí tiskárně.

Přestože Word není jakožto textový editor tím nejlepším řešením pro snadnou tvorbu a tisk vizitek, je plně dostačující pro vytvoření jednoduchých navštívenek, u kterých nevyžadujete příliš velké množství grafických prvků. V zásadě máte několik možností, jak vizitky ve Wordu zpracovávat. Můžete použít některou z dodávaných nebo online šablon, vytvořit si vlastní mřížku vizitek pomocí tabulky nebo si strukturu vizitek navrhnout pomocí textových polí vložených do dokumentu.

Použití šablony jako základu pro tvorbu vlastních vizitek má své výhody i nevýhody. Výhody nicméně pro méně zkušeného uživatele Wordu převažují. Po výběru šablony, která nejvíce odpovídá vašemu požadavku, Word připraví strukturu dokumentu tak, že jen doplníte nutné údaje, které chcete na vizitce mít. Nemusíte se trápit s umísťováním textových políček pro zadávání. Jednoduše klepněte na příslušný místo v šabloně a Word vám umožní psaní. Některé údaje jsou v šabloně automaticky vyplňovány, zpravidla vaše jméno, které jste nastavili při instalaci Wordu.

Zkušení uživatelé později přijdou na to, že některé položky na vizitce nechtějí, jiné potřebují naopak přidat. Někomu se nebudou líbit rozměry vizitek předem navržené v šabloně. I v takovém případě je řešení pomocí šablony výhodnější - většinou snáze upravíte existující prvky, než kdybyste celou vizitku tvořili od začátku.

 

1. Šablony s vizitkami

Spusťte si Word a zvolte vytvoření nového dokumentu. Klepněte na kolečko u pásu karet a poté na funkci Nový. V nabídce šablon na levé straně dialogu se klepnutím přepněte na Vizitky. Vyberte si typ vizitek, který vám bude vyhovovat, označte jej a klepněte na tlačítko Vytvořit nebo Stáhnout, podle toho, které se vám zobrazí. Záleží na tom, zda je šablona dostupná přímo v počítači nebo prostřednictvím internetu.

2. Vkládání informací

Šablona vytvoří nový dokument s vybraným vzhledem a připravenými políčky pro vkládání vašeho obsahu. Klepněte na některé z připravených políček. Zobrazí se rámeček s označením políčka, do kterého můžete ihned začít psát. Původní text tedy nahraďte novým. Postupně tak zadejte informace do všech políček na vizitkách. Pokud některé políčko na vizitce nepotřebujete nebo nechcete, jednoduše do něj klepněte a jeho obsah smažte.

3. Změna formátování

Písmo, jeho barvu, řez a velikost můžete jednoduše měnit pomocí standardních formátovacích prvků, které najdete v pásu karet pod záložkou Domů. Problém nastává v rychlosti těchto úprav. Můžete sice použít výběr nesouvislých oblastí za pomoci myši a klávesy Ctrl, nicméně to také není ideální řešení. Přepněte se na záložkuRozložení stránky. Pomocí rozbalovacích nabídek BarvyPísma a EfektyMotivy.

můžete měnit vlastnosti těchto prvků v rámci celého dokumentu. Snadno například změníte typ použitého písma, aniž byste přitom ovlivnili jeho velikost. Změnu všech tří charakteristik dokumentu můžete realizovat pomocí nabídky

4. Nastavení pozadí vizitky

Změna pozadí na vizitce je důležitou součástí úpravy šablony. S největší pravděpodobností nebudete chtít, aby vaše vizitka vypadala jako tisíce jiných, se kterými si jejich autoři dali jen minimální práci a zanechali u nich původní vzhled převzatý ze šablony. Označte textový rámec tvořící vizitku a klepněte na jeho ohraničení pravým tlačítkem myši. V nabídce Pořadí zvolte Přenést dozadu. Tím dostanete možnost označit objekt pod textem a změnit jeho vlastnosti pomocí kontextové nabídky.

5. Změna rozměrů

Protože většina šablon, které u Wordu najdete, vychází z amerického formátu vizitek, tak si zkontrolujte, zda jejich velikost odpovídá tomu, jak velké chcete vizitky ve skutečnosti mít. Rozměry vizitek můžete přizpůsobit tažením za okraj jejich rámce. Pomůže vám v tom zapnutí Mřížky pomocí příslušné volby na záložce Zobrazení. Stejně tak si zapněte Pravítko, pokud jej nevidíte. Díky vodicím čarám budete mít možnost přesně zarovnat objekty na vizitce i bez použití mřížky.

6. Tisk

Jakmile máte vizitky připraveny a zkontrolovány, můžete spustit jejich vytištění. Kontrolu rozhodně nepodceňujte. Používejte režim zobrazení, kdy je dokument vidět ve stejné podobě jako při tisku. Nastavíte jej na záložceZobrazení. V takovém případě nemusíte používat před tiskem náhled, ale pomocí nabídky Tisk | Tisk podTlačítkem Office rovnou vyvoláte tiskový dialog. Zkontrolujte vývěr tiskárny a tlačítkem OK odešlete dokument do tisku.

Vizitkové papíry

Namísto tisku na obyčejný kancelářský papír, případně na výkres, použijte speciální vizitkové papíry. Ty už přicházejí buď s perforovanými hranami, nebo výseky (modernější a lepší podoba). Díky tomu pak vizitky po tisku jenom z archu papíru vylomíte a můžete začít s jejich rozdáváním. Je to mnohem lepší řešení než rozstříhávání papíru nůžkami - prezentace nevábnou okousanou vizitkou ztrácí smysl. Pokud doma používáte laserovou tiskárnu, nepřehánějte to s grafickými prvky na vizitce a přechodovými efekty. Většina laserových tiskáren si s nimi příliš dobře neporadí a výsledek je nepěkný.

https://extrawindows.cnews.cz/tvorba-vizitek-ve-wordu

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Tip na práci s textovými poli ve Wordu

https://pc.poradna.net/a/view/307884-tip-na-praci-s-textovymi-poli-ve-wordu

 

Návod je dělán pro Word 2000. Ve vyšších verzích, či jiných textových editorech bude princip stejný, jen případně jiné ovládání.
Výsledek je určen k tisku na domácích tiskárnách. V copy centrech by asi chtěli formát PDF (u nás tisknou i DOC). PDF snadno vyrobíte v prográmku 
PDFCreator, který je zdarma a česky.

Takže s chutí do toho, půl je hotovo.
V novém dokumentu (raději si jej hned uložte pod nějakým názvem) v roletce vložit, zvolte textové pole.

Vizitky 1

Kurzor se změní v křížek, se stisknutým levým tlačítkem myši natáhněte tvar. Na přesné velikosti nezáleží, tu následně nastavíte.

Vizitky 2

Ve formátu textového pole nastavte na kartách výplň a velikost. Vizitky mají standard 9x5 cm.

Vizitky 3

Pro vložení již hotového obrázku, použijte vložit-obrázek-ze souboru.

Vizitky 4

Vizitky 5

Na vložení textu můžete použít WordArt (vložit-obrázek-wordart, nebo ikonka s „A“ se stínem, na panelu kreslení).

Vizitky 6

Vizitky 7

Pro další kousek textu opět vložte textové pole a nastavte mu výplň žádnábez čáry.

Vizitky 8

Již vytvořené textové pole zkopírujete tak, že zmáčknete klávesu Ctrl, „uchopíte“ jej myší za rámeček a zatáhnete.

Vizitky 9

Po naaranžování všech polí, obrázků, automatických tvarů atd. podržte klávesu Shift a na všechno postupně klikněte (1x LM), tím se objekty vyberou (označí se), načež klikněte na nějaký rámeček 1x PM a z nabídky vyberte seskupování-seskupit.

Vizitky 10

Pro vyzkoušení, zda se vybralo a seskupilo vše, zatáhněte objekt stranou - okamžitě uvidíte, jestli se posune vše a „nic tam nezůstane“.
Pokud ano, zmáčkněte šipičku na undo (zpět psaní), objekt se vrátí tam, kde byl.

Vizitky 11

Klikněte na něj PM a z nabídky vyberte pořadí-přenést za text, aby vám šly vybrat „zapomenuté“. Po té zopakujte výběr se Shiftem, seskupování a kontrolu.

Vizitky 12

Nyní je hotová jedna vizitka. S podrženou klávesou Ctrl ji zkopírujte vedle a ve formátu na kartě pozice, pod tlačítkem upřesnit, dolaďte absolutní pozici tak, aby na sebe vizitky navazovaly. Vodorovně tedy o 9 cm dál, než první, svisle stejně, jako první. Já si u první nastavuji vodorovnou pozici na –1 cm a svislou na –2 cm, abych nemusel moc přepočítávat, okraje stránky neměním.
Když je mám hezky u sebe, „čáru na čáře“, opět vyberu a seskupím. Potom zkopíruji obě naráz dolů, doladím pozici, vyberu, seskupím…

Vizitky 13

Až jich mám plnou A4.

Vizitky 14

Čím lepší papír pro tisk použijete, tím lépe budou vizitky vypadat. Minimálně to chce kladívkovou čtvrtku. Pokud tisknete černobíle, zkuste nějaký „fajnový“ papír. Suprově vypadá třeba „mramorová“ čtvrtka. Každopádně nepoužívejte obyčejný kancelářský papír, ani sadu barevných kancelářských papírů. Vizitka by nebyla vizitka, ale kousek papírku, co se hned zmuchlá a vůbec by nevypadala dobře.

Také můžete u prvního textového pole nastavit vzhled výplně.

Vizitky 15

A vizitky jsou barevné.

Vizitky 16

To ale při tisku „barva teče proudem“, takže je o mnoho méně nákladnější tisk černobílý na nějakém tom prima papíře. 
Barevná vizitka, vytištěná černobíle na žlutém papíře by vypadala asi takto.

Vizitky 17

 

Zpět