Vlastní charakteristika

12.10.2011 11:10

Opakování

 •     Vnější charakteristika - popisuje vzhled.
 •     Vnitřní charakteristika - popisuje vlastnosti, povahu, schopnosti.
 •     Přímá charakteristika - přímo pojmenovává.
 •     Nepřímá charakteristika - opisuje, pomocí příhod, příběhů apod.
 •     Použití přirovnání (...jako...), srovnání (...než...).
 •     Co si o sobě myslím sám. X Co si o mě myslí druzí.
 •     Jaký jsem. X Jaký bych chtěl být.
 •     Co si myslím. X Co říkám X Co dělám.
 •     Jaký jsem ve škole. X Jaký jsem doma. X Jaký jsem s kamarády.

   

Vlastní charakteristika

 •     Minimálně na celou A5 (stránka sešitu).
 •     Čas: 35 minut.
 •     Využijte všechny/většinu výše uvedených prvků.
 •     Práce jsou hodnocené (Pozor na pravopis! Ředitelna. Internet.)

 

adf

Zpět