Vstupní test 12. 9. 2011

12.09.2011 09:51

 

Vstupní písemka 7. tř. Jméno:

 

1. (5b) Urči slovní druhy: (pomůcka: 1. Podstatná jména, 2. Přídavná jména, 3. Zájmena, 4. Číslovky, 5. Slovesa, 6. Příslovce, 7. Předložky, 8. Spojky, 9. Částice, 10. Citoslovce)

 

Byl to pěkně dlouhý den a já už jsem unavený.

 

2. (6b) Urči pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen:

na výletě:

chvílemi:

přátelům:

 

3. (3b) Zakroužkujte konkrétní podstatná jména:

 

pes, zvědavost, česání, talíř, muž

 

4. (5b) Doplň S nebo Z:

Přece jen se někdy strýček rybář vrací ….. rybolovu …. nějakou kořistí. Tetička pak …. kapra připraví k večeři a …. úsměvem poslouchá strýčkovy zážitky ….. boje.

 

5. (3b) Doplň i/y:

Borov__ les, bratrov__ kamarádi, mal__ zajíček

 

6. (3b) Doplňte:

Tento přítel je mi drahý, ale tento je mi ještě ….......

Toto je dobrý sportovec, ale ten je ještě …...............

Můj obraz je hezký, ale tvůj je ještě ….....................

 

7. (3b) Číslovka PĚT je číslovkou základní, vytvořte z ní číslovku

řadovou: …...............

druhovou: …................

násobnou: …......................

 

8. (5b) Určete větné členy ve větě:

(pomůcka: podmět, přísudek (slovesný, jmenný se sponou), předmět (jaký pád), přísl. určení (času, místa, způsobu, příčiny) , přívlastek (shodný/neshodný)).

 

Tátův pes spal v noci pod stolem.

 

 

Mgr. Marek Páral, 092011, kf. 3,2

 

 

 

Řešení

 

1. (5b) Urči slovní druhy: (pomůcka: 1. Podstatná jména, 2. Přídavná jména, 3. Zájmena, 4. Číslovky, 5. Slovesa, 6. Příslovce, 7. Předložky, 8. Spojky, 9. Částice, 10. Citoslovce)

 

Byl to pěkně dlouhý den a já už jsem unavený.

5    3   6       2         1  8 3  6   5        2 

2. (6b) Urči pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen:

na výletě: 6. p, r. m., vzor: hrad

chvílemi: 7. p, č. mn., r. ženský, růže

přátelům: 3. p., č. mn., r. mužský, vzor muž

 

3. (3b) Zakroužkujte konkrétní podstatná jména:

 

pes, zvědavost, česání, talíř, muž

 

4. (5b) Doplň S nebo Z:

Přece jen se někdy strýček rybář vrací z rybolovu s nějakou kořistí. Tetička pak z kapra připraví k večeři a s úsměvem poslouchá strýčkovy zážitky z boje.

 

5. (3b) Doplň i/y:

Borový les, bratrovi kamarádi, malý zajíček

 

6. (3b) Doplňte:

Tento přítel je mi drahý, ale tento je mi ještě dražší.

Toto je dobrý sportovec, ale ten je ještě lepší.

Můj obraz je hezký, ale tvůj je ještě hezčí.

 

7. (3b) Číslovka PĚT je číslovkou základní, vytvořte z ní číslovku

řadovou: pátý, pátého

druhovou: patery lodičky

násobnou: pětkrát, pětinásobný vítěz

 

8. (5b) Určete větné členy ve větě:

(pomůcka: podmět, přísudek (slovesný, jmenný se sponou), předmět (jaký pád), přísl. určení (času, místa, způsobu, příčiny) , přívlastek (shodný/neshodný)).

 

Tátův pes spal v noci pod stolem.

 
Zpět