Výklad

16.12.2011 06:15

Zpracujte výklad o psychosomatice. Použijte více zdrojů než jen Wikipedii /tam je obtížný text/.

Zmiňte placebo efekt, přidejte, máte-li k tématu i nějakou vlastní zkušenost, názor.

Sdílejte např. v diskuzi pod článkem zpracovaný výklad např. jako dokument Google docs (text).

Hodnotím obsah i zpracování.

----------------------------------------------

Míša

 

Výklad se dá říci mnoho způsoby – styly!

 

1. styl hovorový – běžné dorozumění.
2. styl odborný - pracovní, administrativní , obchodní , vědecký a pod.
3. styl publistický - projevy v novinách , v rozhlase , v televizi.
4. styl umělecký - obsahuje jazykové prostředky specificky slohově zabarvené.

1, Styl hovorový - má slovní prostředky společné s obecnou češtinou.

např. dát pokoj , minerálka , trvalá , jestli , děkuji/u , nakupuji/u atd.

2. Styl odborný - užívá slova odborná, odborné názvy, tvoří vrstvu odborného názvosloví.

3. Styl publistický - používá příznačné, specifické slovní prostředky

např. současná politická scéna , hledat východisko , mít šanci atd.

4. Styl umělecký - zvláště v poesii se užívá básnických slov (poetismy).

např. poryv větru , luna , hlubeň , modrojas atd.

°Některá slova mají zabarvení knižní. Užívá se jich v psaných projevech vyššího stylu.

např. zřít , chrabrý , drahná doba atd.

 

----------------------------------------------

Vendy

Psychosomatika

-původ a to z dvou slov „psyché“ – duše a „soma“ – tělo.

- její úlohou je zkoumat vztahy mezi těmito dvěma slovy a to hlavně z vlivu psychických funkcí a pochodů na organizmus.
-Psychologické faktory somatických onemocnění zkoumala i psychomatická medicína , která potvrdila vztah mezi tělesným stavem a psychickými i emociálními složkami.

 

---------------------------------------------------

Filip
 

 

 

Psychosomatika


Psychosomatika je pojem pocházející z řečtiny, a to složením slova “Psyché” což je duše a slova “soma” což je tělo. Jak již názvy napovídají Psychsomatika má za úkol zkoumat vztahy mezi tělem a duší a to hlavně z psychických vlivů a pochodů organismu.
V užším slova smyslu je psychosomatika stále chápána jako problematika omezeného druhu chorob, při kterých jsou tělesné obtíže, změny a poruchy funkce podmíněné duševním stavem.

V širším slova smyslu jde o komplexní pohled na člověka a jeho zdraví,zdravotní a funkční stavy jsou podmíněné nejen tělesně, ale také duševně, sociálně, zvyklostmi dané společnosti, vlivy a nároky prostředí. Z toho vyplývá, že psychosomatika je podmíněna biopsychosociálně.

Takto o tom napsal Engel. Multifaktoriálný pohled mluví o několika příčinách vzniku nemocí. To pomáhá objasnit vznik psychosomatických chorob, kdy příčinou nejsou jen různé psychosociální faktory, ale jsou k nim přidružené i další. Při vysvětlení pojmu psychosomatika se odborníci většinou opírají o tři teorie: psychoanalytická teorie, teorie stresu a cerebroviscerální teorie.
Při různých psychosomatických onemocnění je přítomný i pocit méněcennosti, negativní vztah k vlastní osobě. I určité osobností rysy jako např. perfekcionizmus je přítomný při psychosomatických onemocněních, v tomto případě hlavně při bulimii a anorexii.
Kvůli takovýmto případům vznikly psychosomatické kliniky. Hrstka odborníků se domnívajá že rakovina je psychosomatické onemocnění, zatím se to ale přesně nepotvrdilo.

 

Michal - psané

Zdeněk - psané

 

https://www.youtube.com/watch?v=IHX-pSl5vgY&feature=related

Hranice v psychosomatice: https://www.youtube.com/watch?v=_-Nbp4zqPJ8

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/211562220600124/obsah/173775-psychosomatika-utikani-se-do-nemoci-1-cast/

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/211562220600124/obsah/173776-psychosomatika-utikani-se-do-nemoci-2-cast/

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/211562220600124/obsah/173777-psychosomatika-utikani-se-do-nemoci-3-cast/

 

 

Zpět

Diskusní téma: Výklad

Datum 16.12.2011

Vložil Filip Nezbeda

Titulek Psychosomatika

Odpovědět

https://docs.google.com/document/d/14u04EoTnDCePrdxHlGW899qLzVtPYI3vp161BiZ1zfc/edit