VÝKLAD

01.02.2012 22:10

Divadlo!

 

 

 

 

 

 

 

Výklad je slohový útvar stylu odborného

Vysvětluje souvislosti a vztahy, vznik a vývoj nějakého jevu,
objasňuje jeho podstatu.

Výklad je základem učebnic, odborných časopisů a publikací.

 

Posluchač výkladu:

 • naslouchá
 • pozoruje
 • zaznamenává podstatné
 • pamatuje si
 • klade otázky

Ten, kdo vykládá, by měl:

 • odlišit od vysvětlení (výklad je úplnější) 
 • vysvětluje pojmy a souvislosti mezi nimi 
 • ověřuje si porozumění, bere v úvahu různé učební styly žáků 
 • zaznamenává podstatné 
 •  
 • usiluje o vytvoření systému (usnadňuje porozumění)


 

 

 

 

 

7470  ZPR4V4  J3 K0D0V4N4 4M3R1CKYM N4M0RN1C7V3M  4 N454. KD0 J1 PR3C73 J3 F4K7 B0R3C. V3 5KU73CN0571 JD3 P0UZ3 0 N4HR4Z3N1 N3K73RYCH ZN4KU C15LY. ZP0C47KU J3 C73N1 74K0V3H0 73X7U 0B71ZN3, 4L3 M0Z3K 53 BRZY PR30R13N7UJ3 4 D0K4Z3 C157 73X7 73M3R PLYNUL3.

 

 

Při vzýkmuu na Uinvreztiě v Cmabrigdi zijsitli, že k tmou, aby byl čolěvk sochepn peřčíst psnaý txet, nmesuí být znkay ve solevch zapasné ve srpávénm přodaí. Stčaí, kydž josu na sývch msíetch jen pvrní a psolendí psínema. Lisdký mzoek tak je sochepn bez věštích prbloémů čsít i txet, ketrý zdnálviě ndáevá smsyl.

 

 

Starého muže vidí asi každý, ale vidíte tady i něco jiného?

 Asi vidíte starého vousatého muže, který má místo vlasů listy, ale vidíte i líbající se pár milenců? Buďte trpěliví... 

Kráska nebo čarodějnice?

 

 

Co je ve větách chybně?

Přijmeme ženy na mytí nádobí a vrátného.

Boršč se šlehačkou z vepřového.

Kožené oděvy zhotovujeme výhradně z vlastních kůží.

 

https://www.zahady-zdravi.cz/zdravy-zivot/ostatni/mestsky-zivot-vede-k-destrukci-mozku

    Studie německých vědců předložila důkazy o tom, že mozek městských a venkovských obyvatel vnímá stresové situace jinak. Městští obyvatelé reagovali stres mnohem bolestněji než obyvatelé vesnic a malých měst. Navíc, jejich neurofyziologické reakce na stres je tak intenzivní, že to může vést k destruktivním změnám v mozku.
    Ve městě a na venkově jsou dva odlišné světy.Není  pochyb o tom, že jedinci, kteří vyrostli v klidné přírodě jsou nápadně odlišní od obyvatel měst. V tomto tvrzení máme na mysli, návyky, tempo života, a možná i některé psychologické charakteristiky. Nicméně, nedávno němečtí vědci zjistili, že rozdíly jsou mnohem hlubší. Mozek obyvatel měst funguje jinak než mozek lidí, kteří žijí ve venkovských oblastech.

    Pozorované rozdíly nemluví ve prospěch městského života. Vědci zjistili, že mezi těmi dříve narozenými ve městech se zdvojnásobí riziko schizofrenie. I když mechanismus vzniku této duševní poruchy jsou ještě nejasné, v tomto případě čísla hovoří sama za sebe. To není překvapivé, a riziko úzkostných poruch u obyvatel města je o 21 procent vyšší než u obyvatel venkova. Obyvatelé měst trpí výkyvy nálad téměř o 40 procent častěji než obyvatelé venkova.
    Městští obyvatelé vykázali nadměrné aktivity mandlové žlázy. Amygdala (umístěná po jednom v každé hemisféře mozku do spánkového laloku), je součástí systému odpovědného za regulaci funkce vnitřních orgánů, instinktivního chování, emocí, paměť, cyklu spánku a bdění. U poruchy amygdaly se předpokládá, že je primární příčinou duševních poruch, jako je autismus, deprese, post-traumatický šok a fóbie. "Tato žláza je čidlo nebezpečí v mozku, a proto je spojována s úzkostí a depresí," řekl profesor Andreas Meyer-Lindenberg z Heidelberg University.
    Toto je zvláště důležité v situaci, kdy urbanizace nabírá na rychlosti. Podle předpovědí sociálních vědců v roce 2050 městští obyvatelé tvoří 70 procent z celkového počtu obyvatel naší planety.

 

 

Proč to tak je?

Delfíni si hrají

 

iluze je odlišně vnímána podle toho, kolik vám je: "Malé dítě vidí na obrázku delfíny a nic víc,"

Zpět