Výrazy, které nejsou větnými členy

12.03.2012 18:53

https://prezi.com/l97w7hdjqv5j/vetna-skladba/

 
 
s. 77
----------------------------------------------------------------
 

malá rozcvička

 

Návozník drahovezl překlad přicenného zboží.

 

Prapřítel na nás odútočil v zalehlém, nepomenutém polese v pravodí Amazonky. 

 

 

 

 


 

vozník drahovezl překlad přicenného zboží.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Převozník přivezl náklad drahoceného zboží.
 
 

Větnými členy nejsou

-  spojky:   a tak, když, ... 
-  částice:   ať, jen, ... 
-  předložky: samy o sobě nejsou větným členem
                     jsou součástí větného členu ve spojení s podst. jménem, příd. jm.
nebo zájmenem (během odpoledne, na cestu, ...). 
- odkazovací zájmena a příslovce (odkazují na věty vedlejší) - Mluvil o tom, co měl rád.
- pád oslovení: Vašku, pojď sem.
- citoslovce (pokud není přísudkem). Brr, to je zima.
----------------------------------------------------------------
 
 
78/16
 
 

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem, rozšíření:

 
Je-li mezi jmény ve funkci podmětu alespoň jedno rodu mužského životného, píše se v přísudku -i.
Předcházi-li podmět před přísudkem, píše se pouze i (Ovce a berani se pásli na louce.)
Následuje-li podmět o přísudku, může být shoda i podle prvního výrazu v několikanásobném podmětu. (Na louce se pásly/i ovce a berani.)
 
Jsou-li v podmětu podstatná jména rodu středního:
všechna v množném čísle: -a (Štěnata a koťata si hrála.)
aspoň jedno v jednotném čísle: -y (Štěňata a kotě si hrály.)
 
7. pád, předl. s - Tatínek s maminkou mi koupil/koupili.
                                       podmět      předmět
 
 
Všechny děti pospíchaly do školy, ale kluci i děvčata šli v oddělených skupinkách. Petr a Marek odešli do lesa na houby, doma zůstala/i jen Monika a Milan. Při výlovu rybníka uvízli v sítích nejen kapři, ale i hbité štiky. 
To je dobře, že si Ivana s Honzou tak dobře rozuměla/i. Z autobusu vystoupily/i děti se svými učiteli a rychle zamířily/i koupit si vstupenky na prohlídku hradu. Štěně i kotě se spolu vyhřívaly na sluníčku. Housata a káčata se pomalu batolila k vodě, za nimi se rozvážně kolébaly kachna s husou. Vlády i obyvatelé evropských zemí protestovali proti dalšímu znečišťování životního prostředí. Orchestr se svým dirigentem nám připravil/i nezapomenutelný zážitek.
 
 
 

        

        V příštích letech budou někteří žáci naší školy možná učit mé děti.

 

1. najdu určitý tvar slovesa (tedy takový, u kterého můžu určit osobu, číslo, způsob a čas) - BUDOU UČIT

 1.  
 2. 2. zeptám se 1.pádovou otázkou a tímto tvarem"Kdo,co bude učit?" - odpovím ŽÁCI = podmět (jmenný)
 3.  
 4.  
 5. 3. zpětně si pojistím správné určení přísudku "Co budou dělat žáci?" - BUDOU UČIT přísudek (slovesný složený)

 

4. zapíšu do grafu první řádku:        

 1.  

                                      žáci                        budou                učit

    

5. určím všechny skladební dvojice, které rozvíjejí podmět a přísudek, tedy najdu vždy řídící výraz a to, co ho blíže rozvíjí. 

 

Dám pozor na předložková spojení (ne vždy je předložka těsně vedle svého jména), rovnou používám otázky:

 •      "jací žáci?" NĚKTEŘÍ žáci,  žáci ŠKOLY ,"koho budou učit?" budou učit DĚTI,"kdy,jak budou učit?"  MOŽNÁ  budou učit, budou učit V LETECH

    

zapíšu do grafu druhou řádku,spojím s řídícím členem  a určím, o jaký rozvíjející větný člen jde:

 

                                   budou                     žáci                                       učit

                  V letech                 někteří                       školy                               děti

         rozvíjí sloveso,              rozvíjí podst.jm.               rozvíjí podst.jm.         rozvíjí sloveso

         ptám se kdy                 mění tvar, je před            nemění tvar, je za       ptám se pádovou ot. ("koho.co")

          určuje čas děje                                                                                        označuje osobu, které se děj týká

       příslov.určení času     přívlastek shodný     přívlastek neshodný           předmět ve 4.pádě

 •  
 •     další výrazy rozvíjejí ty, které jme právě našli: "
          v jakých letech?" v PŘÍŠTÍCH letech,  "jaké školy?" NAŠÍ školy , "čí,jaké děti?" MOJE děti

 

zapíšu do třetí řádky grafu, spojím s výrazy řídícími nad nimi a určím, o jaký rozvíjející větný člen se jedná:

 

                                 budou                      žáci                                      učit

               V letech                      někteří                         školy                                   děti

             příštích                                                 naší                                          moje

           rozvíjí podst.jm.                               rozvíjí podst.jm.                        rozvíjí podst.jm.

          mění tvar, stojí před                        mění tvar,stojí před                  mění tvar, stojí před

         přívlastek shodný                          přívlastek shodný             přívlastek shodný 
 
 
 
 

   V příštích letech budou někteří žáci naší školy možná učit mé děti.

1. najdu určitý tvar slovesa (tedy takový, u kterého můžu určit osobu, číslo, způsob a čas) - BUDOU UČIT

 1. 2. zeptám se 1.pádovou otázkou a tímto tvarem"Kdo,co bude učit?" - odpovím ŽÁCI = podmět (jmenný)
 2.  
 3. 3. zpětně si pojistím správné určení přísudku "Co budou dělat žáci?" - BUDOU UČIT přísudek (slovesný složený)

 

4. zapíšu do grafu první řádku:        

 1.  

                                      žáci                        budou                učit

    

5. určím všechny skladební dvojice, které rozvíjejí podmět a přísudek, tedy najdu vždy řídící výraz a to, co ho blíže rozvíjí. 

Dám pozor na předložková spojení (ne vždy je předložka těsně vedle svého jména), rovnou používám otázky:

 •      "jací žáci?" NĚKTEŘÍ žáci,  žáci ŠKOLY ,"koho budou učit?" budou učit DĚTI,"kdy,jak budou učit?"  MOŽNÁ  budou učit, budou učit V LETECH

    

zapíšu do grafu druhou řádku,spojím s řídícím členem  a určím, o jaký rozvíjející větný člen jde:

 

                                   budou                     žáci                                       učit

                  V letech                 někteří                       školy                               děti

         rozvíjí sloveso,              rozvíjí podst.jm.               rozvíjí podst.jm.         rozvíjí sloveso

         ptám se kdy                 mění tvar, je před            nemění tvar, je za       ptám se pádovou ot. ("koho.co")

          určuje čas děje                                                                                        označuje osobu, které se děj týká

       příslov.určení času     přívlastek shodný     přívlastek neshodný           předmět ve 4.pádě

 •  
 •     další výrazy rozvíjejí ty, které jme právě našli: "
          v jakých letech?" v PŘÍŠTÍCH letech,  "jaké školy?" NAŠÍ školy , "čí,jaké děti?" MOJE děti

 

zapíšu do třetí řádky grafu, spojím s výrazy řídícími nad nimi a určím, o jaký rozvíjející větný člen se jedná:

 

                                 budou                      žáci                                      učit

               V letech                      někteří                         školy                                   děti

             příštích                                                 naší                                          moje

           rozvíjí podst.jm.                               rozvíjí podst.jm.                        rozvíjí podst.jm.

          mění tvar, stojí před                        mění tvar,stojí před                  mění tvar, stojí před

         přívlastek shodný                          přívlastek shodný             přívlastek shodný

 
Zpět