Vývoj českého jazyka

12.09.2011 20:39

Archaismy, historismy a neologismy

 

najděte slova, kterým by vaše babička asi nerozumněla:

 

 

Gigabyte GSmart G1315 je jeden z mála mobilních telefonů kombinujících výhody DUAL SIM a operačního systému Google Android 2.2 Froyo. Díky funkci DUAL SIM je možné do telefonu vložit dvě SIM karty. Ovládání je realizováno zejména prostřednictvím dotykového displeje. O svižný chod telefonu se stará procesor s frekvencí 528 MHz doplněný o 256 MB RAM.
Díky operačnímu systému Android se totiž může pochlubit také velmi zajímavou funkční výbavou. Ta čítá např. digitální fotoaparát s rozlišením pět megapixelů, vestavěnou GPS navigaci s kompasem, FM rádio, internetový prohlížeč, e-mailový klient, synchronizaci s počítačem i serverovými službami, povedený multimediální přehrávač hudby a videa a řadu dalších aplikací. 

 

Gigabyte GSmart G1315 je jeden z mála mobilních telefonů kombinujících výhody DUAL SIM a operačního systému Google Android 2.2 FroyoDíky funkci DUAL SIM je možné do telefonu vložit dvě SIM kartyOvládání je realizováno zejména prostřednictvímdotykového displeje. O svižný chod telefonu se stará procesor s frekvencí 528 MHz doplněný o 256 MB RAM.
Díky operačnímu systému Android se totiž může pochlubit také velmi zajímavou funkční výbavouTa čítá např. digitální fotoaparát s rozlišením pět megapixelů, vestavěnou GPS navigaci s kompasem, FM rádio, internetový prohlížeč, e-mailový klient, synchronizaci s počítačem i serverovými službami, povedený multimediální přehrávač hudby a videa a řadu dalších aplikací. 

 

Neologismus či neologizmusčesky novotvar je nově utvořené nebo přejaté slovo, přesněji lexikální jednotka. Vzniká nejčastěji pro označení nových skutečností, např. vynálezů nebo myšlenek, a postupem času se může stát součástí běžné slovní zásoby. Lingvistická disciplína zkoumající neologismy se nazývá neologie.

rozvidpro označení televize, který byl uměle vytvořen podle již existujícího pojmenování rozhlas a který se očividně neujal.

u slov přejatých, u nichž se postupně přizpůsobuje i pravopis (např. slovo image, které už čím dál častěji vidíme napsané i "česky", tedy imidž).

 

slova, která se začnou užívat v novém významu. Neutrální slova hustý čikrutý s významem "skvělý" doslova ovládla vyjadřování dnešních mladých. Stejně módní bylo svého času slovo boží s tím samým významem, které se dočkalo i variant soží a koží.

v 90. letech či současné všudypřítomné super.

Módní výrazvychytávka do svého slovníku přijali mladí s otevřenou náručí. Právě oni milují neologismy všeho druhu, které si často sami vytvářejí a kterým starší už občas přestávají rozumět 

 

  • česká slova s novým významem (například ještěrka jako vozidlo)
  • nově vytvořená a původně česká slova (například počítač, údržbář)
  • kalky, to jest česká slova, vytvořená podle cizojazyčných vzorů (například před-stava z něm. Vor-stellung)
  • hybridní či složené (například dianápoj, minisukně)
  • počeštěná cizí slova (například banka, z ital. bancohardvér z angl. hardwaregastarbajtr, supervisor)
  • slova převzatá z cizích jazyků (například folk nebo metal)

 

https://www.radio.cz/cz/rubrika/cestina/neologismy-1

 

Perly našich politiků
vydesignovat
vykomunikovat
inzerovat
prohlasovat
oddelegovat
rozdiskutovat
odprezentovat
 dát statement
negociovat
sdělit message
dosáhnout dealu
 

Archaismy

platitidýchati), o zastaralý prvek slovní zásoby (například šlojíř místo závoj), 

 

 

Mezi archaismy patří například:

drahný (= dlouhý, například čas)archaismy
regiment (= pluk)
anžto (= protože)
peku (= peču))
býti (= být)
arci (= zajisté, ovšem)
pročež (= proto, tedy)
leč (= avšak, ale)
kráčet (= jít)
šenkýř (= hospodský, výčepní)
šenkovat (= nalévat, čepovat pivo)
kantořit (= učit)
škamna (= školní lavice)
kabátec (= kabát)
vyňatá slova (= vyjmenovaná slova)
a další

Vytlačování slov archaických si můžeme představit také jako bitvu dvou táborů tak, jak je to na obrázku výše. Modří vojáci zastupují nová pojmenování (ale, peču, dlouhý), která jsou používána více lidmi (v tomto případě třemi vojáky). Na druhé straně stojí vojsko červené, které zastupuje pojmenování už méně obvyklá, která jsou postupně vytlačována a používána méně lidmi (proto jen dva vojáci).

* lexikální – výrazy nahrazené v současné době slovy jinými, nepříbuznými, např. šlojíř (závoj), škamna (školní lavice);

* hláskové – výrazy užívané dnes ve stejném významu, jen s poněkud odlišným hláskovým složením, např. mučedlník (mučedník);
* slovotvorné – slova tvořená zastaralými příponami, např. kabátec, měštěnín;
* sémantické – představují dnes již zastaralý význam mnohoznačných slov, např. loket ve významu „délková míra“, branný jako „hlídač v bráně“ apod. 

 

Historismy jsou pojmenování, která označují již dávno zaniklé věci. Pojmenovávají předměty, povolání a další skutečnosti, které dříve existovaly, postupem času však zanikly a dnes se s pojmenovávanou skutečností už v reálném životě nesetkáme. 

 

 

názvy zbraní (například halapartna, řemdih, sudlice, palcátpíka)

staré vojenské hodností a specializace (například mušketýr, kaprál, pikanýr - těžká pěchota z 16. a 17. století, k jejich výzbroji patřila píka, což byla dřevěná zbraň podobná kopí).

mušketýr

názvy peněz (například tolar, zlatka, groš, rýnský)

označení jednotek míry a váhy (například loket, píď, versta - stará ruská délková míra, věrtel, pinta)

označení společenských rolí a povolání lidí (například dráb, panoš, verbíř, nevolník, leník, čeledín, děvečka, vozataj, cechovní mistr či kádrovák - úředník v době komunismu, který udržoval a doplňoval tzv. osobní kádrové materiály a spolurozhodoval o přijetí do zaměstnání, o studiu na škole apod.)

označení oblečení a obuvi (například láptě - nízká bota z dřevěného lýka či březové kůry

škorně - druh boty v gotice, šlojíř - středověká rouška na hlavu,okruží - široký bílý límec z jemného skládaného a škrobeného plátna, který těsně přiléhal ke krku, nosil se hodně ve Španělsku v 16. století)

označení jídel (calta - druh koláče)

 

 

 

Na rozdíl od obrozeneckých puristů (Václav Jan Rosa, Jan Václav Pohl), jejichž novotvarům málokdo rozuměl, viz nosočistoplena (kapesník), břinkoklapka (klavír), piáno (prstobřinkoklap, klapkobřinkostroj, libozněna), skokotnosta (taneční mistr), hlubozník (basa), knihovtipník (student), zpěvořečnost (poesie) nebo věžovice (pyramida) -

Zpět