Význam slov

14.02.2012 11:06

Opakování:

 

 1. Co je slovo?
 2. Jaké jsou mluvnické významy slova: dveřmi
 3. Co je sousloví? 
 4. Je sousloví: moje košile?
 5. Je sousloví:
 6. Jaký je obrazný význam sousloví:  "Dívá se na mě skrz prsty"?
 7. Roztřiď na slova jednoznačná a mnohoznačná: Brno, moře, úsečka, oko, strop, obálka, hvězda.
 8. Co je metafora?
 9. Na základě jaké podobnosti dochází u metafory k přenosu významu?
 10. Je metafora: "Byl z toho na větvi"?
 11. Najdi metonymii: oblek z butiku, holka z Prahy, kalhoty z manchestru.

 

 

 

 

 

 

Učivo o významu slov je shrnuto v této prezi prezentaci >>>>>>>>>>>>>>

Význam slov

Slovo - skupina hlásek, která označuje nějakou skutečnost (troms - strom)

slovo má - význam věcný (strom - sám strom)
             - význam mluvnický (rod, pád, větný člen, slovní druh)

 

sousloví - pojmenování skutečnosti více slovy - rozšiřuje slovní zásobu

Zpět