Vzory sloves

09.01.2012 19:25

55/5 slovesné třídy

zkoušení 6x 

Zdenek, Karel, Simona, Petr, Vendula, Veronika

 

Domácí úkol

54/3 - 20 sloves - na pondělí 16. 1.

Nepravidelná slovesa

 

>jít, být, chtít, vědět, jíst<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPAMATOVAT

třídy a vzory:

 • 1. nese, bere, peče, maže, umře
 • 2. tiskne, mine, začne
 • 3. kryje, kupuje
 • 4. prosí, trpí, sází
 • 5. dělá

Nepravidelná: jít, být, chtít, vědět, jíst

POSTUP:  

 - On teď...
 - On včera...
 - On teď nebo rozkaz

On teď dělá/udělá.

 

 

 

Urči slovesné třídy.  s. 54/2

 • pouštěli
 • otevřely
 • zatni
 • vál
 • vyčisti
 • žral
 • napíšu
 • pozoruj
 • padal
 • roste
 • nelži
 • vřela
 • chytal
 • řízl
 • vypni
 • pletla
 • ustel
 • viděls
 • neuteče
 • bzučely
 • kácely

Řešení:

pouštěli pouští pouštěl sází
otevřely otevře otevřel umře
zatni zatne zatnul/zaťal mine
vál vane vál/vanul mine
vyčisti vyčistí vyčistil prosí
žral žere žral bral
napíšu napíše napsal maže
pozoruj pozoruje pozoroval kupuje
padal padá padal dělá
roste roste rostl nese
nelži nelže nelhal maže
vřela vře vřel umře
chytal chytá chytal dělá
řízl řeže/řezá řezal maže/dělá
vypni vypne vypl/vypnul* tisne/mine
pletla plete pletl nese
ustel ustele ustlal bere
viděls vidí viděl trpí
neuteče neuteče neutekl peče
bzučely bzučí bzučel trpí
kácely kácí kácel sází
       
*) 1 030 000/ 982 000   

 

 

 

Vzory sloves

54/3 (Dú)

 • utekly
 • zdvihni
 • lilo
 • řval
 • zamítli
 • hubuje
 • vedla
 • usnuli
 • utne
 • umýt
 • klusali
 • snesla
 • bručel
 • toulal
 • prostřete
 • nevyhrožujte
 • zešedivěly
 • plakalo
 • vrať
 • odřel
 • vítáme
 • pral
 • vine
 • neházej
 • pomůžete
 • přijat
 • drnčela

 

 

zadaný tvar infinitiv 3. os. j. č. , přít. nebo bud. Času 3. os., j. č., min. času třída vzor
utekly utéct uteče utekl 1 peče
zdvihni zdvihnout zdvihne zdvihl 2 tiskne
lilo lít leje lil 3 kryje
řval řvát řve řval 1 bere
zamítli zamítnout zamítne zamítl 2 tiskne
hubuje hubovat hubuje huboval 3 kupuje
vedla vést vede vedl 1 nese
usnuli usnout usne usnul 2 tiskne
utne utnout utne utnul/uťal 2 tiskne
umýt umýt umyje umyl 3 kryje
klusali klusat kluše/klusá klusal 1 maže/dělá
snesla snést snese snesl 1 nese
bručel bručet bručí bručel 4 trpí
toulal toulat toulá toulal 5 dělá
prostřete prostřít prostře prostřel 1 umře
nevyhrožujte nevyhrožovat nevyhrožuje nevyhrožoval 3 kupuje
zešedivěly zešedivět zešediví zešedivěl 3 trpí
plakalo plakat pláče plakal 1 maže
vrať se vrátit se vrací se vracel se 3 sází
odřel odřít odře odřel 1 umře
vítáme vítat vítá vítal 5 dělá
pral prát pere pral 1 bere
vine vinout vine vinul 2 mine
neházej neházet neháže neházel 4 sází
pomůžete pomoct pomůže pomohl 1 peče
přijat přijmout přijme přijal 1 bere
drnčela drnčet drnčí drnčel 4 trpí

 

54/4

 • dohlížel
 • uměl
 • učil
 • brát
 • umrtvit
 • podávat
 • falšovat
 • střílet
 • centrovat
 • dávat
 • driblovat
 • hrát
 • kopat
 • házet
 • chytat
 • kombinovat
 • přehrávat
 • podnikat
 • zarážet
 • provádět
 • umísťovat
 • vyťukávat 
 • dobíhat
 • vybíhá
 • vyrážet
 • stáčet
 • dělat
 • přeskočit
 • kopat
 • vidíte
 • bylo
 • musili
 • učit
 • přišla
 •  

 

 

 • dohlížel - sází
 • uměl - trp
 • učil - prosí
 • brát
 • umrtvit - prosí
 • podávat - dělá
 • falšovat - kupuje
 • střílet - sází
 • centrovat - kupuje
 • dávat - dělá
 • driblovat - kupovat
 • hrát - kryje
 • kopat - bere (tvary podle dělá)
 • házet - sází
 • chytat - dělá
 • kombinovat - kupuje
 • přehrávat - dělá
 • podnikat - dělá
 • zarážet - sází
 • provádět - sází
 • umísťovat
 • vyťukávat 
 • dobíhat
 • vybíhá
 • vyrážet
 • stáčet
 • dělat
 • přeskočit
 • kopat
 • vidíte
 • bylo
 • musili
 • učit
 • přišla
 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styx

Zatíženost silnic ukazuje atraktivní místa k podnikání.

Útočník Smeták vymetl Kamešovi pravý roh.

Pro uplatnění odpočtu platí následující podmínky.

Ceny barevných kovů na světových trzích porostou.

Odpovědní státní úředníci se ocitli v obtížné pozici.

https://jfk.awardspace.com/procvicovani5_jfk.php

 

 

Zpět