Vztažné zájmeno jenž

22.10.2011 22:49

                                                                            25. října

Vztažná zájmena

Spojují věty v souvětí, odkazují na jméno z druhé věty.

Př.: Je to moped, který jsem si koupil.

Zájmeno který se vztahuje na jméno (moped) v předchozí větě.

                 Proto vztažná zájmena

jenž = který

Chlapec, jenž  jde před námi.
Chlapec, který jde před námi.

Jenž se používá zřídka.

Chlapec, co jde před námi.
Zájmeno co ve vztažném významu má hovorový ráz (nespisovný).

 

test: https://stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz/?clanek=kviz7hl

test: https://www.bursikova.estranky.cz/clanky/testy/druhy-zajmen.html

 

Vztažné zájmeno jenž

   

Mužský
životný

ty hrady

Mužský
neživotný

ti páni

Ženský

ty ženy    

Střední

ta kuřata

J. č. 1. p  jenž jež
2. p

      bez jehož peněz nic nezmůže
bez něhož nic nezmůže          

  jíž
  níž
  jehož
  něhož
3. p jemuž
němuž
  jíž
  níž
  jemuž
  němuž  
 4. p    jehož, jejž 
 něhož
  jejž
  nějž
  již
  niž
  jež
  něž
6. p němž   níž   němž
7. p jímž
nímž
  jíž
  níž
  jímž
  nímž
Mn. č.  1. p již jež
2. p jichž
nichž
3. p jimž
nimž
4. p jež
něž
5. p nichž
6. p jimiž
nimiž

 

 

Pravidlo +ž (kromě 1. pádu)

                      Šel na svatbu.
Šel na svatbu dívce, +ž měl tajně rád.
Šel na svatbu dívce, kterou měl tajně rád.

 

To je ten chlapec, jemuž to nese.
              Nese to jemu.

První pád třeba pamatovat:

 

 

   

Mužský
životný

 

Mužský
neživotný

 

Ženský

   

Střední

 

J. č. 1. p 

jenž
Muž, jenž byl vysoký.
Hrad, jenž byl starý.

jež
Žena, jež je krásná.
Dítě, jež se právě narodilo.

 

 

   
 
 

                      Mužský        ženský, střední
                          živ.                + mužský neživotný

Mn. č. 1. pád    již                jež

            Všichni muži, již vidíme.                            

                                                 Všechny ženy, jež vidíme.
                                                 Všechny hrady, jež vidíme.

 

Nahraď který zájmenem jenž:

Hráli si s dítětem.

Hráli si s ním+ž, jím+ž

 

Dítě, s kterým si hráli, upadlo.

Dítě, s nímž si hráli, upadlo. 

 

Pes, který je pokousal. (1. pád)

Pes, jenž je pokousal.

 

Dvořil se dívce. Jí. Jí+ž.

Dívka, které se dvořil, ho odmítla. 

Dívka, jíž se dvořil, ho odmítla.

 

4. p. Koho se nedotkla voda? Domů => jich => jichž

Domy, kterých se při povodni voda nedotkla, zůstaly stát.

Domy, jichž se při povodni voda nedotkla, zůstaly stát.

 

Koho nesnášel? Otce. Jeho. => Jehož

Šel tam s otcem, kterého jinak nesnášel.

Šel tam s otcem, jehož jinak nesnášel. 

 

Obdivoval se lidem => jim => jimž

Byli to lidé, kterým se obdivoval.

 

Jeli autem, kterému upadlo kolo.
Jeli autem, jemuž upadlo kolo.

 

Vylezli na horu, která se zdála nezdolatelná.

Vylezli na horu, již se zdála nezdolatelná.

 

 

Dítě, s kterým si hráli, upadlo. 

S kým si hráli? S dítětem. S ním. S nímž si hráli.

 

Byli to lidé, kterým se obdivoval.

Jim -> jimž

 

Šel tam s otcem, kterého jinak měl nejraději.

Koho měl nejraději? Jeho + ž.

Šel tam s otcem, jehož jinak měl nejraději.

 

Domy, kterých se při povodni voda nedotkla, zůstaly stát.

Jich se nedotkla -> jichž.

 

 

 

 

Vylezli na horu, která se zdála nezdolatelná. Jeli autem, jemuž upadlo kolo. Byli to lidé, kterým se obdivoval. Šel tam s otcem, kterého jinak nesnášel.

 

 

21/5a-b

 

Zájmena týž, jenž

 

https://stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz/?clanek=kviz7hl

 

Otázka 1.:

Vyberte správnou možnost: 
a) Znáš nějakou knihu, již bys mohl doporučit spolužákům? 
b) Znáš nějakou knihu, jež bys mohl doporučit spolužákům?Otázka 2.:

Vyberte správnou možnost: 
a) Kniha, jež mě zaujala, se jmenuje Harry Potter. 
b) Kniha, jenž mě zaujala, se jmenuje Harry Potter.Otázka 3.:

Vyberte správnou možnost: 
a) Nepatřím ke čtenářům, jež chodí do knihovny několikrát v týdnu.
b) Nepatřím ke čtenářům, již chodí do knihovny několikrát v týdnu.Otázka 4.:

Vyberte správnou možnost: 
a) Muži, jenž stojí ve frontě, jsou netrpěliví. 
b) Muži, již stojí ve frontě, jsou netrpěliví.Otázka 5.:

Vyberte správnou možnost: 
a) Autobusy, jenž mají poruchu, musí být neprodleně opraveny.
b) Autobusy, jež mají poruchu, musí být neprodleně opraveny.Otázka 6.:

Vyberte správnou možnost: 
a) Obsluhovali nás tíž číšníci jako včera.
b) Obsluhovali nás téže číšníci jako včera.Otázka 7.:

Vyberte správnou možnost: 
a) Potkal jsem tam touž ženu jako minule.
b) Potkal jsem tam téže ženu jako minule.Otázka 8.:

Vyberte správnou možnost: 
a) Dělají týž chyby jako ty. 
b) Dělají tytéž chyby jako ty.Otázka 9.:

Vyberte správnou možnost: 
a) Bydlím stále v témže domě. 
b) Bydlím stále v tomž domě.Otázka 10.:

Vyberte správnou možnost: 
a) Oba měli touž myšlenku. 
b) Oba měli téže myšlenku.

 

 

Zpět