Zájmena

17.10.2011 11:22

 

Zájmena

 

 

 1. osobní: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné se
 2. přivlastňovací: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj - zvratné
 3. ukazovací: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám
 4. tázací: kdo, co, jaký, který, čí
 5. vztažná: kdo, co, jaký, který, čí, jenž
 6. neurčitá: někdo, něco, některý, nějaký, něčí; ledakdo...; kdokoli...;
  kdosi, cosi, kterýsi, jakýsi, čísi; leckdo, lecco, leckterý...;
  každý, všechen
 7. záporná: nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

https://skolicka6.sweb.cz/ZAJMENA/ZAJMENA5.htm

Mně/mě

https://www.ocestine.cz/testy/zajmena-osobni-vztazna/doplnovani-slov-i/me-versus-mne-vi-326/

https://www.ocestine.cz/testy/zajmena-osobni-vztazna/doplnovani-slov-i/zajmena-me-a-mne-iv-317/

zájmena vztažná

https://www.ocestine.cz/testy/zajmena-osobni-vztazna/zakladni-test/zajmena-vztazna-iii-4/

Určujeme - pád, číslo, jmenný rod, dále vzor a druh

Skloňování

a) bezrodá: ( já, ty, my, vy, zvratné se )
- mají zvláštní skloňování

b) rodová: * vzory zájmenného skloňování
- ten ( tvrdý vzor )
náš ( měkký vzor )

 

Zvratné zájmeno (sisoběsebe…) označuje vztah k osobě nebo věci, jež je v téže větě podmětem, a to bez rozdílu, zda jde o osobu první, druhou nebo třetí (1. pád vůbec nemá).

 

uč. s. 16/ cv. 4, sebou a s sebou

s. 17/cv. 6

 

 

 • osobní 
 • přivlastňovací 
 • ukazovací 
 • tázací
 • vztažná
 • neurčitá
 • záporná
 
Wiki
 
 • zájmena osobní (též personalia) - já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona a zvratné zájmeno si,se
 • zájmena ukazovací (též demonstrativa) - ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám
 • zájmena přivlastňovací (též posesiva) - můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj
 • zájmena tázací (též interogativa) - kdo?, co?, jaký?, který?, čí?
 • zájmena vztažná (též relativa) - kdo, co, jaký, který, čí, jenž
 • zájmena neurčitá (též indefinitiva) - kdo, co, jaký, který, čí

-tvořena pomocí kombinace předpony (ně- , lec- , leda- , kde- , málo- ,málokdy užívané - zřídka- , sotva- , bůhví- apod.) nebo přípony ( -si, -koli, -koliv) a tázacího zájmena

 • zájmena vymezovací (někdy počítaná mezi neurčitá, jindy naopak jako jejich nadkategorie)
  • zájmena úplnostní (též totalizační) – všichni, každý…
  • vyjadřující totožnost – týž, samý
  • vytýkající platnost podstatného jména nebo zájmena – sám, samý
  • zájmena libovolně vymezovací
  • zájmena záporně vymezovací
 • zájmena záporná (též negativa) - nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný
 • zájmena zvratná (též reflexiva) - se, si, svůj…

 

češtině se zájmena dělí také na bezrodá (neurčují rod - já, ty, se) a rodová

 

 

-----------------------------------------------------------------

                                                                        24. 10. 2011

 

 

MĚ/MNĚ
Zájmeno má:

 •     ve 2. a 4. pádě 2 písmenka (mě)
 •     ve 3. a 6. pádě 3 písmenka (mně).

nebo

 •  ~ tě/tebe (2. a 4. pád)
 • mně ~ tobě/ti (3. a 6. pád)

https://www.ocestine.cz/testy/zajmena-osobni-vztazna/doplnovani-slov-i/me-versus-mne-vi-326/

 

https://www.ocestine.cz/testy/zajmena-osobni-vztazna/doplnovani-slov-i/zajmena-me-a-mne-iv-317/

 

 

Svůj: 18/11

 

i/í -

 

ji - Mám ji rád.

jí - Dám jí sušenku

 

jejich - Jejich auto je rozbité.

jejích - Je to dům jejích rodičů.

 

naši - To jsou naši rodiče.

naší - Na naší střeše jsou mravenci.

 

25. 10.

 

https://kolesovice.webnode.cz/news/vztazne-zajmeno-jenz/

 

 

jejích / jejich

 

18/12

Vyslechla zprávu a v ------ očích se zatmělo. Lípy voněly a v ------ korunách bzučely včely.

Lehl si pod jabloň a hleděl do  ------ větví.

Strýc hned natáhl hodiny, neboť ------ tikání ho uklidňovalo.

Chlapec pozoroval vlaštovky a obdivoval  ------ obratný let.

Občas přijeli do Prahy a toulali se v  ------ ulicích. Dítě běželo k mamince; v  ------ rukou se cítilo bezpečnější.

 

18/10

 

významy vět: 19/13

Ona si stále vede svou.

Sedět a číst si, to je jeho.

Každý by si měl především hledět svého.

Jiříkovy hračky už dávno vzaly za své.

Jděte si po svém. 

On je příliš svůj.

Dnes už od rána nejsem zcela svůj.

On nikdy nedělal rozdíl mezi mým a tvým.

Která je tvoje písnička?

To je člověk na svém místě.

 

 

 

 

 

Ona si stále vede svou.

Sedět a číst si, to je jeho.

Každý by si měl především hledět svéo.

Jiříkovy hračky už dávno vzaly za své.

Jděte si po svém. 

On je příliš svůj.

Dnes už od rána nejsem zcela svůj.

On nikdy nedělal rozdíl mezi mým a tvým.

Která je tvoje písnička?

To je člověk na svém místě.

 

 

 

Zpět