Zájmena

22.10.2011 22:26

Zájmena

 

 • osobní  - já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona a zvratné zájmeno si, se
 • ukazovací - ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám
 • přivlastňovací  - můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj
 • tázací- kdo?, co?, jaký?, který?, čí?
 • vztažná- kdo, co, jaký, který, čí, jenž
 • neurčitá - kdo, co, jaký, který, čí (předpona: ně- , lec- , leda- , kde- , málo- , zřídka- , sotva- , bůhví- apod.) nebo přípona ( -si, -koli, -koliv) + tázací zájm.
  • všichni, každý…
  • týž, samý
 • záporná  - nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný
 • zvratná  - se, si, svůj…

 

 29/15- vypsat zájmena a určit druh, př: ten: ukazovací

 

ten - ukazovací, co - vztažné, to - ukazovací, já - osobní, se - osobní zvratné, vám - osobní, vaše - přivlastňovací, váš - přivlastňovací, té - ukazovací, mé - přivlastňovací

 

 29/18

 

mě - 2. a 4. pád (2 písmenka)

mně - 3. a 6. p. (3 písmenka)

 


M- tam nikdo nezná. Rozzlobilo m- to. M- se to nelíbí. Jděte tam beze m-. 
Mluvili prý také o m-. M- nic neřekli. Pošlete to raději m-. 
Pamatujte také na m-.

 
 
 
 
 
 
 

Mě tam nikdo nezná. Rozzlobilo mě to. Mně se to nelíbí. Jděte tam beze mě.
Mluvili prý také o mně. Mně nic neřekli. Pošlete to raději mně.
Pamatujte také na mě.

 

 29/19

 

Vztažné zájmeno jenž

kolesovice.webnode.cz/news/vztazne-zajmeno-jenz/

 

    Mužský
životný
Mužský
neživotný
Ženský Střední
J. č. 1. p  jenž jež
2. p jehož
něhož 
  jíž
  níž
  jehož
  něhož
3. p jemuž
němuž
  jíž
  níž
  jemuž
  němuž  
 4. p    jehož, jejž 
 něhož
  jejž
  nějž
  již
  niž
  jež
  něž
6. p němž   níž   němž
7. p jímž
nímž
  jíž
  níž
  jímž
  nímž
Mn. č.  1. p již jež
2. p jichž
nichž
3. p jimž
nimž
4. p jež
něž
5. p nichž
6. p jimiž
nimiž

 

 

Zpět