Zájmeno naši/naší

16.02.2012 08:37

https://www.ocestine.cz/testy/zajmena-osobni-vztazna/doplnovani-slov-ii/procvicovani-zajmen-me-a-mne-15/

 

 

s. 69/3 vypiš zájmena & urči druh, je jich 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • se - osobní
 • jeho - přivlastňovací
 • nás - osobní
 • si - os. zvratné
 • žádný - záporné
 • mi - os.
 • jeho - přivl.
 • některý - neurčité
 • mých - přivl.
 • se - os. zvratné

 

 

 

 

 

 

Ty mi snad čteš myšlenky. Tohle je naše zamilované místo. Je to lesní mýtina plná mihotavého světla. Nedaleko je plynoucí voda. A čas tu běží hlemýždím tempem. 

 

vypište zájmena

 • Ty - osobní
 • mi - osobní
 • Tohle - ukazovací
 • naše - přivlastňovací
 • to - ukazovací

Ty mně snad čteš myšlenky.

 

******************************************************************** ********************  

ženský rod

 • 2. pád  -      Bez naší kamarádky
 • 3. pád -  Dám to naší kamarádce.
 • 4. pád -    Vidím naši kamarádku.  - krátké i
 • 6. pád -     O té naší kamarádce.
 • 7. pád -    S tou naší kamarádkou.
 •  
 •  
 • Bez ní.
 • Dám to jí.
 • Vidím ji.
 • O ní.
 • S ní.
 
     

Naši/naší

Vidím naši školu. Vidím ji. - krátké i

jinak dlouze (Bez naší školy, o naší škole.)

 

 

 

Mužský rod
7. pád  -  S naším kamarádem   - dlouhé

 

Střední rod
7. pád - S naším dítětem.        - dlouhé

 

Množné číslo - všechno krátké

 • 1. p. To jsou naši kamarádi.
 • 2. p. Bez našich kamarádů.
 • 3. p. Dej to našim kamarádům.
 • 6. p. O našich kamarádech.
 • 7. p. S našimi kamarády.

Zájmena můj, tvůj, svůj

 • 3. p. Dám to mému bratrovi.
 • 4. p. Viděl jsem mého bratra.
 •        Viděl jsem můj sešit.
 • 6. p. O mém bratrovi.
 • 7. p. S mým bratrem.

Ženský rod (obdobně jako naší/naši)

 • 2. p. Bez mé/mojí sestry
 • 3. p. Dám to mé/mojí sestře.
 • 4. p. Vidím mou/moji sestru.    - krátce 
 • 6. p. O mé/mojí sestře.
 • 7. p. S mou/mojí sestrou.

 

Množné číslo

 • 1. p. Mí/moji bratři.
 • 1. p. Mé/moje sešity.
 • 4. p. Mé/moje bratry
 •  
 • 7. p. S mými ženami.

 

 

 

 

Bl-skalo se d-voce, blesk- se kl-kat-l- po obloze a hrom- hřměl-. L-bor je obl-ben-. Rád l-žuje a brusl-. Také j- rád l-vance s mal-novou marmeládou. B-la to m-lná zpráva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blýskalo se divoce, blesky se klikatily po obloze a hromy hřměly. Libor je oblíbený. Rád lyžuje a bruslí. Také jí rád lívance s malinovou marmeládou. Byla to mylná zpráva. 

 

 

 

 

 

 

Zájmena náš/váš

Vidím naši/vaši školu. (1., 4. p)

Inspekce naší/vaší školou jen prošla. (2., 7. p)

 

U našich dvířek. U našich vrat. Za naší stodolou. V naší zahrádce. Do našich oken. Pod naším oknem. Před naším okénečkem. Na našem poli. Za vaším dvorem.

 

S naší pomocí. Byli u nás naši známí. Na naší střeše. Je to nad naši sílu. Stalo se to za naší nepřítomnosti. Říkal jsem to našim známým. On je naším přítelem. Hledali je naši sousedé. Hledáme klíč od naší třídy. Setkal jsem se s našimi známými. 

 

 

1. p. naše píseň

2. p. (bez) naší písně

3. p. naší písni

4. p. tu naši píseň

6. p. (o) naší písni

7. p. (s) naší písní

 

Množné číslo
ti naši psi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět