Zdvojené souhlásky

31.10.2011 22:38

Opakování

Při odvozování slov (pomocí předpon, přípon a koncovek) dochází ke změnám délek a střídání samohlásek

 

Domácí úkol

s. 34/4 - od každého slova větu.

Diktát

vypnout dataprojektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobyli jsme v Tatrách několik dní. Včera jsme byli v biografu. V sobotu býváme doma, v neděli obyčejně chodíme na výlet. Odbyt nábytku stále stoupá. Škola byla obílena. Náš pobyt se krátil. Cesty se rozbíhali na všechny strany. Zablýsklo se a pak se blesky jen klikatili.

 

 

 

 

 

 

                                                                    1. listopadu 2011

Zdvojené souhlásky

 

důsledky odvozování slov -> při spojení předpony, kořene 
nebo přípony se setkávají dvě stejné hlásky.

kamenný    rozzářit        krkonošští    oddálit    nejjasnější

cenný        bezzubý       černošští       oddech    nejjistější

Proč jsou tu zdvojené souhlásky?

 

Většinou vyslovujeme jako jednu:

rozsvítit, slezský

Jen pro rozlišení vyslovujeme obě

poddaný - podaný

Královi poddaní. X Podaná ruka.

racci x raci

 

nejjistější - nejistější
Ve složených slovech:
čtyrruční, půllitr

 

nebo mezi předponou a kořenem:
oddech, rozzářit.

dď vyslovujeme plně (oddíl, oddělení)

 • racci - raci
 • pecce - pece
 • uvědomme

 

doplňte roz-, bez-, od-, pod-:

Medvěd se -zuřil. Světla se -zářila. -daní pracovali na pána. Pes je -dané zvíře. Otec se -zlobil.

 

Bratr Jan je -důstojníkem. Nenechávej -svícená světla! Kdo často mění své názory, jen -zásadový člověk.

 

Pamatuj

 • kameník <-  kámen /+ -ík/
 • vinice <-  víno /+ -ice/

ale

 • vinný <-  vina + ný
 • výkonný <-  výkon + ný
 • týdenní <- týden + ní
 • telefonní <-  telefon + ní
 •  
 • raný = časný - rané brambory nevyrostly ráno, raný středověk
 •     (šestiranný revolver - od rána + ný)
 •  
 • příd. jména od názvů zvířat jako "sob + í "
 • krocan + í ---> 1 n --> krocaní
 • vrána - vran + í

doplň n nebo nn

ra-í noviny, celode-í zaměstnání, ra-é brambory, kame-ý pomník, skleně-ý džbán, ce-é známky, slu-ý den, dřevě-ý dům, obratný kame-ík, nezáko-ý čin, nestra-ý soudce, sti-ý kout, plame-á řeč, vo-ý květ, nový de-ík, potrestaný vi-ík, de-í povi-osti, ra-í rosa, psa-é poznámky, vra-í koně, havra-í vlasy

 

 • ranní noviny - ráno + ní
 • celodenní zaměstnání - den + ní
 • rané brambory - časný
 • kamenný pomník - kámen+ný
 • skleněný džbán - sklo + ný
 • cenné známky - cena + ný
 • slunný den - slunce + ný
 • dřevěný dům - dřevo + ný
 • obratný kameník - kámen + ík
 • nezákonný čin - zákon + ný
 • nestranný soudce - strana + ný
 • stinný kout - stín + ný
 • plamenná řeč - plamen + ný
 • vonný květ
 • nový deník
 • potrestaný viník
 • denní povinnosti
 • ranní rosa
 • psané poznámky
 • vraní koně
 • havraní vlasy

 

 

Zpět