Zvuková stránka věty

28.09.2011 21:52

Opakování obecné

kartičky

https://diktaty.ewa.cz/diktold/cv.php?id=54&sekce=11&porad_cis=01&mod=&css=v&sel=1

 

https://diktaty.ewa.cz/diktold/cv.php?id=220&sekce=30&porad_cis=04&mod=&css=v&sel=1

 

https://diktaty.ewa.cz/diktold/cv.php?id=111&sekce=21&porad_cis=27&mod=&css=v&sel=1

 

Opakování z min. hodiny

 

Nová látka

uč. s. 20

 

Větná melodie

https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/ff/js08/fonetika/ucebnice/ch07s02s04.html

Důraz

https://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/fonetika/materialy/ch07s02.html

Tempo

Tabulka 1. Výkony v testech

   
vyjmenovat 12 měsíců 
4,4 ± 1,4 s
hlasité počítání 101–110 
5,1 ± 1,8 s
čtení 12 měsíců 
5,1 ± 1,1 s
čtení 12 barev 
5,2 ± 1,3 s
čtení textu čísel 101–110 
5,9 ± 1,7 s
čtení číslic 101–110 
4,9 ± 1,1 s
vyjmenovat 12 zvířat 
15,3 ± 5,8 s
vyjmenovat 12 slov na K 
30,6 ± 18,2 s
test cesty – část A 
30,2 ± 9,5 s
slova na P za 1 min.
 23,5 ± 7,1 slov
spontánní řeč – 1 min.  105,7 ± 38,7 slov
   
Testy Průměr ± směr. odchylka
(čas v sekundách
či počet slov)
 
 
 

Pauza

 

Kontrola sešitů

 

Domácí úkol

 

Odměna

 

https://www.facebook.com/video/video.php?v=1451960135856

 

Zpět